Przystanki naszej historii – EKOpunkty informacji o lokalnym dziedzictwie

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przystąpiło do nowego projektu, którego celem jest usytuowanie punktów informacji w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie osiedli Charzewice, Rozwadów, Pławo.

 

  • Drukuj
  • E-mail

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli rozpoczęło działania w ramach Partnerstwa z Gminą Stalowa Wola związanego z projektem pt. Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli. realizowanego w ramach programu pn. Program Rozwój Lokalny.

Muzealnicy stworzą atrakcyjną ścieżkę edukacyjną, składającą się z kilku EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie – PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII – usytuowanych w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie osiedli Charzewice, Rozwadów, Pławo.

 

Dwuletnie przedsięwzięcie obejmuje wykonanie całościowego projektu architektoniczno-budowlanego EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie, umożliwiającego stworzenie atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej, składającej się z ośmiu PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII, usytuowanych w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc. Pracownicy merytoryczni Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w oparciu o materiały archiwalne, opracują teksty i fotografie na potrzeby ścieżki dydaktycznej, której odbiorcami będą mieszkańcy miasta oraz turyści. Wśród mieszkańców zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca miejsc, które chcieliby wyróżnić, oraz spotkania konsultacyjne. Opracowane materiały historyczne, ale także praktyczne wskazówki dotyczące odległości między kolejnymi punktami informacji historycznej wraz z oznaczeniem dojazdu drogami rowerowymi posłużą do stworzenia szczegółowej mapy i aplikacji wspierającej działanie EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie (w języku polskim i angielskim), pozwalającej odbiorcom na zaplanowanie indywidualnych lub grupowych wycieczek pieszych oraz rowerowych. Aplikacja do pobrania na stronie Muzeum Regionalnego www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce Projekty lub pod linkiem www.ekopunkty.muzeum.stalowawola.pl. Muzealnicy przygotują także ofertę dydaktyczną EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie z udziałem dendrologa lub architekta krajobrazu. Do stworzenia oferty dydaktycznej zostanie zaproszona młodzież, seniorzy i regionaliści, którzy będą chcieli zaangażować się w przedsięwzięcie. Wolontariusze zostaną przeszkoleni na spotkaniu szkoleniowym dotyczącym ścieżki turystycznej.

 

Punkty informacji historycznej będą dostępne i przygotowane w atrakcyjnej nowoczesnej i wygodnej formie. Stanowiska zostaną wyposażone w plansze informacyjne z opisem architektonicznym obiektu, historią miejsca, archiwalną fotografią, ciekawostkami, informacjami o osobach związanych z danym miejscem oraz wspomnieniami najstarszych mieszkańców danego osiedla o upamiętnionym miejscu. Wspomnienia mieszkańców będą odtwarzane za pomocą zamontowanych dźwiękowych ławeczek. Każde stanowisko będzie zaopatrzone w gniazdo USB oraz panele fotowoltaiczne, fotokody QR, ładowarki urządzeń mobilnych i hot-spot sieci bezprzewodowej, stojaki na rowery. Miejsce będzie utwardzone i zagospodarowane. Wytypowane lokalizacje to: Ochronka – dawna wieś Pławo (ul. Wałowa, ul. Pławo), klasztor i cmentarz rozwadowski oraz miejsce hitlerowskiego obozu pracy na Młodyniu (ul. Klasztorna, ul. Traugutta, ul. Górka), kirkut (ul. Kusocińskiego), budynek Sokoła i budynek dawnego sądu (obecnie Galeria Malarstwa A. Karpińskiego, ul. Rozwadowska), dworzec kolejowy i Muzeum Kedyw (ul. Bełżyńskiego, ul. Dąbrowskiego), Rynek rozwadowski, Muzeum – dawny Zamek Lubomirskich, kompleks podworski w Charzewicach (park Lubomirskich).

 

www.norwaygrants.pl      www.norwaygrants.org

 

 

Zacznik_nr_7_do_RWP_-_Wzr_plakatu_A3_NOR_2-1

Zacznik_nr_8_do_RWP_-_Wzr_plakatu_A3_BP_1-1

projekty

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj