Oferta edukacyjna do wystawy „COP i miasto – nowoczesność i dziedzictwo”

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

Panel międzypokoleniowy

Ideą panelu międzypokoleniowego jest budowanie więzi między przeszłością a teraźniejszością, między młodzieżą a seniorami. Planowane zajęcia i spotkania staną się niepowtarzalną okazją do poszukiwania i odkrywania historii miejsca i ludzi, dzielenia się doświadczeniami, zadawania pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi.

 Przyjazne miasto  (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli, seniorzy)

Nowe miasta i osiedla w obrębie COP-u budowane były w sposób przemyślany. Obiekty na ich terenie z założenia miały być funkcjonalne a zarazem ładne i wykonane na wysokim poziomie. Jednak z upływem czasu zmieniają się zarówno potrzeby mieszkańców jak i możliwości techniczne. Podczas zajęć na wystawie oraz w czasie spaceru po mieście uczestnicy razem z prowadzącym przeanalizują strukturę społeczną miasta. Wymienimy się naszymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i kreatywnymi pomysłami. Następnym krokiem będzie wybór grupy docelowej i zaprojektowanie dla niej nowego, brakującego lub niedostosowanego rozwiązania, które ułatwi lub umili życie, pracę, wypoczynek. Zajęcia zostaną poprzedzone spacerem po mieście w celu lepszego zdiagnozowania problemu omawianego w części projektowej. 

(lekcja na ekspozycji + zajęcia projektowo-warsztatowe)

Społeczeństwo obywatelskie a idea inteligentnego miasta

Zajęcia międzypokoleniowe (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli, seniorzy)

Budujące się przedwojenne miasta, a szczególnie Stalowa Wola, powstawały najpierw na deskach kreślarskich architektów. Brali oni pod uwagę potrzeby mieszkańców i starali się, by powstające osiedle spełniało dobrze swoje zadanie, by żyło się w nim wygodnie, by zaspokajało podstawowe potrzeby mieszkańców. Dziś coraz popularniejsza jest idea ”smart city”, zachęca się też mieszkańców do partycypowania w nowych inwestycjach i projektach w ich okolicy. Ale czy to takie proste? Co zrobić, by nasze pomysły nie zostały tylko życzeniami? Jak spojrzeć na kwestie budżetu obywatelskiego, który pozostawia się do zadysponowania mieszkańcom a nie samorządowi? Czym jest społeczeństwo obywatelskie? Na zajęciach projektowych przybliżymy wybrane zagadnienie dotyczące infrastruktury naszego miasta, spróbujemy je zdiagnozować oraz zaprojektujemy rozwiązanie mające na celu poprawienie jakości wybranego elementu przestrzeni publicznej uwzględniając w tym nowoczesne rozwiązania technologiczne i informacyjne oraz przepisy prawa w tym zakresie. Zajęcia mogą zostać poprzedzone spacerem po mieście w celu lepszego zdiagnozowania problemu omawianego w części projektowej.  

(lekcja na ekspozycji + zajęcia projektowo-warsztatowe)

 Oko na miasteczko – zajęcia rodzinne

To propozycja animacji na ekspozycji oraz warsztatów edukacyjnych przeznaczonych dla rodzin.  Rodzice z małymi dziećmi będą mogli nie tylko poznać różne ciekawostki dotyczące funkcjonowania miast podczas różnorodnych zabaw na ekspozycji i w specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej, ale wezmą udział w twórczych warsztatach plastycznych tematycznie związanych z wystawą. Propozycja zajęć będzie dostępna w wybrane niedziele. 

 

dla dorosłych