Oferta edukacyjna do wystawy „COP i miasto – nowoczesność i dziedzictwo”

 • data:
 • kurator:
 • inne:
 • nieco dłuższy tekst:
 • Drukuj
 • E-mail

 Lekcje

Od Pława do Stalowej Woli 

Zajęcia na wystawach Tutaj stał mój dom oraz COP i miasto – nowoczesność i dziedzictwo przybliżą historię terenów obecnej Stalowej Woli, które przez wieki miały typowo rolniczy charakter, a w bardzo krótkim czasie wielkich przemian gospodarczych lat 30. XX wieku zamieniły się w obszar przemysłowy. Podczas lekcji muzealnej legenda założycielska przeniesie nas 700 lat wstecz, by później powrócić do wieków XX i XXI. Porównamy warunki życia mieszkańców, ich zwyczaje oraz prześledzimy przemiany związane z budową miasta i formowaniem się nowego społeczeństwa. To przede wszystkim dzieje ludzi i wielkiej historii dziejącej się na ich oczach – rewolucji przemysłowej, która diametralnie zmieniła ich życie. To opowieść o drewnianej wiejskiej chałupie i mieście wyrastającym za płotem. O tym, jak opuszczali stare rodzinne domy, by zamieszkać w nowych blokach. To historia dokonywania wyborów i nowym świecie.

Architektem być 

Jak myślicie, o czym powinien pamiętać architekt projektujący nowe domy, ulice i całe osiedla? Na co musi zwracać uwagę i jakimi cechami się wykazywać? Budowniczowie COP-u myśleli o wszystkim: domach, szkołach, miejscach wypoczynku, kościołach, komunikacji… Podczas wędrówki po wystawie prześledzimy kompleksowe rozwiązania stosowane w czasie budowy COP-u, solidne wykonawstwo i szerokie myślenie o różnych aspektach życia człowieka w mieście. Będziemy obserwować ich perspektywiczne myślenie i stosowanie tak nowoczesnych rozwiązań, by można z nich było korzystać przez długie lata. Doskonałym tego przykładem jest Stalowa Wola, w której choć 80-letnie, ale świetnie przemyślane budowle do dziś dobrze pełnią swoje funkcje.

 Jak to z COP-em było   

Lekcja zaznajamia uczniów z genezą, założeniami i przyczynami utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, poznają autorów tego najbardziej spektakularnego polskiego przedsięwzięcia industrialnego okresu międzywojennego. Zwiedzający wystawę dowiadują się, w jakich aspektach pomysły i dokonania twórców COP-u możemy dziś wykorzystywać i naśladować, ponadto poznają Stalową Wolę jako przykład nowoczesnego, funkcjonalnego, modernistycznego miasta.

 Wędrówka po miastach COP  

Bohaterem naszych zajęć staną się miasta COP. Przeniesiemy się pamięcią do roku 1938 by przybliżyć rzeczywistość kreowaną przez powstanie ogromnego gospodarczego przedsięwzięcia, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy. Wraz z przewodniczką – dziennikarką Stanisławą Kuszelewską-Rayską będziemy odkrywać proces rozwoju tych miast zwracając szczególną uwagę na to, w jaki sposób stawały się bardziej „przyjazne” dla swoich mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury, życia społecznego i kulturalnego, dostępu do edukacji, pracy i opieki zdrowotnej. Przedstawimy życie pracowników COP-u i ich rodzin na tle miast przepełnionych historycznym dziedzictwem, w które wkroczył przemysł, a wraz z nim nowoczesność. Na zajęciach będziemy poszukiwać analogii wśród współczesnych miast. Wspólnie zastanowimy się m.in. co może zaoferować mieszkańcom miejska przestrzeń publiczna, jak można ułatwić sobie lub innym życie i poprawić jego komfort dzięki technologii i przemyślanym rozwiązaniom, na czym polega rewitalizacja oraz jak dobrze zaplanować przedsięwzięcia dla całych społeczności.

 

Warsztaty

Modernistyczne miasto, czyli jakie...?  

Powstająca w latach 30 XX w. Stalowa Wola jako najważniejsza realizacja urbanistyczna Centralnego Okręgu Przemysłowego zbudowana została na założeniach funkcjonalnego modernizmu. Był to styl bardzo nowoczesny kładący nacisk na praktyczność czyli oszczędny w formie, odchodzący od historycznej dekoracyjności i zbędnych elementów. Wytłumaczymy, jakie główne założenia posiadał modernizm w architekturze i planowaniu miasta na przykładzie Stalowej Woli oraz zaprojektujemy budynki miejskiej przestrzeni w modernistycznym stylu lub wykonamy makietę miasta.

Przyjazne miasto 

Podczas warsztatów nawiązujących do wystawy Miasta COP, nowoczesność i dziedzictwo zwrócimy uwagę na miastotwórczą rolę COP-u a przede wszystkim na to, co miasta te oferowały swoim mieszkańcom.  Porozmawiamy o tym, jakie powinno być współcześnie miasto aby mieszkało się w nim wygodnie i bezpiecznie. Wspólnie wykreujemy (praca w grupach) projekty: zagospodarowania miejskiej przestrzeni, budynków lub miejsc, które naszym zdaniem mogły by poprawić komfort życia.  Nasze pomysły utrwalimy przy pomocy pracy plastycznej. Zajęcia mogą zostać poprzedzone spacerem po mieście w celu lepszego zdiagnozowania problemu omawianego w części projektowej.

Szlakiem copowskich miast / turystyka industrialna 

Zajęcia stworzą okazję do poszerzenia wiedzy na temat wybranych miast należących do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczestnicy będą mieli za zadanie, po obejrzeniu wystawy oraz posiłkując się materiałami przygotowanymi przez PROT nt. Szlaku COP zaprezentować przed grupą jedno z tych miast w sposób jak najbardziej atrakcyjny.

 Społeczeństwo, gospodarka i kultura w reklamie 

Inspiracją do twórczego działania podczas naszego spotkania będą druki: afisze, plakaty, reklamy prasowe z lat 30. ubiegłego wieku znajdujące się na wystawie. Wspólnie zastanowimy się nad rolą informacji, reklamy oraz propagandy. Na przykładach prześledzimy jak zmieniła się jej forma oraz spróbujemy odszukać różnice między reklamą współczesną a tą sprzed 80 lat. Na zakończenie spróbujemy własnych sił jako projektanci tworząc plakat informujący o wybranym  wydarzeniu kulturalnym w naszym mieście.

Estetyka miasta 

Nieodłączną częścią współczesnej miejskiej przestrzeni publicznej są liczne nośniki reklamy. Pełnią one funkcję komercyjną, są również ważnym elementem komunikacji społecznej. Takie reklamy zewnętrzne powinny dobrze wpisywać się w miejską tkankę a tym samym pozytywnie wpływać na wizerunek miasta, ale niestety tak nie jest. Ogromna ilość reklam i spowodowany tym chaos nie sprzyja estetyce i zaśmieca przestrzeń miasta. Podczas warsztatów przeanalizujemy powyższy temat oraz zaprojektujemy estetyczne szyldy sklepowe

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

 • Zajęcia można zarezerwować telefonicznie pod nr tel. 15 842 00 42 - lekcje; 797 120 229 -warsztaty
 • Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.30 do 15.30.
 • Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 45 min. do 90 min.

UWAGA!

 • Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!
 • W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.
 • Nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi.
 • Oferta edukacyjna adresowana jest również (wybrane lekcje i warsztaty) do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, oraz klas integracyjnych. 

Miejsce:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

Prowadzący:

Lekcje na ekspozycji, warsztaty muzealne: Dominika Zborowska, Beata Trybuła, Marek Wiatrowicz.

Ceny: wstęp wolny

 

Program zajęć spełnia wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: 

Szkoła podstawowa:  IV-VII: j.polski 1.7.; historia 1.5; 2.5; wiedza o społeczeństwie I. 1; 3 5; VII.1.

dla szkół podstawowych (klasy 4-8)