Oferta edukacyjna do wystawy „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem.”

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

 

PRZYSTANEK PRADZIEJE

Lekcje, warsztaty muzealne  

Kamień, brąz, żelazo

Zajęcia dotyczą najdawniejszej przeszłości regionu w dorzeczu dolnego Sanu i Łęgu od początków osadnictwa ludzkiego aż po kres starożytności i czasy wczesnego średniowiecza. Lekcja w oparciu o wyjątkowe zabytki przybliży nam życie codzienne pradziejowych mieszkańców regionu w kolejnych epokach: kamienia, brązu i żelaza. Odpowiemy na pytania: czym ich kultura i sposób życia różniły się od naszej, jakie były ich wierzenia, jak postępowali ze zmarłymi. Zgłębimy nie tylko ich kulturę materialną, ale i duchową. Zajęcia rozpocznie wstęp na temat pracy archeologa, natomiast na zakończenie sprawdzimy swoją wiedzę za pomocą quizu.

Archeolog - kto to taki? Badamy przeszłość

Na czym polega praca archeologa? Czego możemy się dzięki niemu dowiedzieć? Podczas zajęć zamienicie się w archeologów, poznacie ich narzędzia i specyfikę pracy. Wspólnie odpowiemy na pytania: co to jest archeologia oraz zabytek archeologiczny, w jaki sposób znajdujemy stanowiska archeologiczne, jak wygląda praca archeologa podczas wykopalisk i co dzieje się ze znalezionymi tak zabytkami. W zrozumieniu tematu pomoże nam fragment filmu, prezentacja oraz zabawa, podczas której spróbujemy odtworzyć pracę archeologa, odkopując wybrany przedmiot i tworząc odpowiednią rysunkową dokumentację. Dodatkowo pomożemy wam rozszyfrować, do czego mogły służyć prezentowane eksponaty. Te odkrycia dają nam wiedzę o życiu ludzi przed tysiącami lat.

Goci, Wandalowie, Rzymianie. Historia włóczni z Rozwadowa

Lekcja daje sposobność do poznania nieznanych faktów z dziejów ziem dzisiejszej Polski z początków naszej ery, zdobycia wiedzy na temat barwnych losów Gotów i Wandalów, ludów które w zadziwiający sposób przetrwały w polskiej pamięci, a także wpływów cesarstwa rzymskiego na te obszary. Ponadto zgłębiamy tajemnice Bursztynowego Szlaku oraz niezwykłego znaleziska archeologicznego odkopanego w Rozwadowie –  pradawnej włóczni z runicznym napisem.

 

Warsztaty

Ceramika

Podczas warsztatów poznamy cechy charakterystyczne dla ceramiki wykonywanej w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej, dowiemy się, jak wyglądały waza nadsańska czy misa zbydniowska. Porozmawiamy o przeznaczeniu tych naczyń i technice w jakiej zostały wykonane. Zainspirowani, wykonamy własne, pamiętając o kształcie i ornamentach.

Materiały: glina ceramiczna, narzędzia rzeźbiarskie, wydruki

Wehikułem czasu przez epoki kamienia, brązu i żelaza - tworzenie wspólnej gry

To propozycja twórczego przetwarzania zdobytej na lekcji wiedzy na temat pradziejów. Mając do dyspozycji wskazówki oraz materiały dotyczące epok: kamienia, brązu i żelaza, dzieci opracowują w grupach gry planszowe: zasady gry, pytania merytorycznie zgodne z tematem, projektują własną grafikę.

Biżuteria

Wśród wytworów metalowych powstałych w epoce brązu i żelaza znalazło się wiele elementów ozdobnych. Przeanalizujemy ,,modę" tamtych czasów. Styl i motywy przeniesiemy do współczesnej biżuterii wykonując własne ozdoby z naturalnych materiałów.

Materiały: rzemienie, koraliki

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty do dotykania, repliki zabytków archeologicznych, karty pracy, przenośna piaskownica, fotografie, gra planszowa, prezentacje power -point, film prezentujący pracę archeologów, animacje interaktywne, quiz w aplikacji multimedialnej.


PRZYSTANEK WOKÓŁ ŚWIĄT, TRADYCJI, OBRZĘDÓW

Warsztaty muzealne

Rok obrzędowy u Lasowiaków

Zajęcia o ciekawych tradycjach, zwyczajach i obrzędach dorocznych w regionie, przybliżą zagadnienia związane z przeżywaniem świąt i tradycyjnych obrzędów w dawnych wsiach lasowiackich. Warsztaty plastyczne również z dziedziny etnodizajnu obudowane zostaną wiadomościami na ten temat. W ramach zajęć przypisanych do poszczególnych pór roku proponujemy:

· Wiosenne zwyczaje i obrzędy u Lasowiaków

To wspaniała okazja, by nie tylko pogłębić wiedzę na temat obrzędowości mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, związanej m.in ze świętami Wielkiej Nocy, ale by wykonać tradycyjne świąteczne dekoracje.

· Zaloty i wesele u Lasowiaków

Obrzędowość ludową okresu letniego przybliży opowieść o weselu Lasowiaków oraz warsztaty podczas których wykonamy Wianki

· Wieczory pełne wróżb

Spotkanie wokół zwyczajów związanych z andrzejkami, oraz innymi dawnymi wróżbami i zabobonami, połączymy z warsztatami z etnodizajnu pt. Magiczne kukiełki

· Boże Narodzenie u Lasowiaków

Podczas warsztatów dowiemy się jak Lasowiacy spędzali Boże narodzenie oraz wykonamy ozdoby adekwatne do omawianego święta.

Straże grobowe     

Podczas spotkania przybliżymy jedną z piękniejszych tradycji nad dolnym Sanem - straży grobowych. Na przykładzie Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego dowiemy się również, kogo nazywano gwardzistami. W zrozumieniu tematu pomoże bogaty zbiór fotografii, fragment filmu oraz mundur, który będzicie mogli przymierzyć. Dzięki działaniom plastycznym dowiecie się, z jakich elementów składał się mundur gwardzisty oraz co oznaczały pojawiające się na nim symbole. Wcielimy się w nowe role i przy pomocy farb, kredek i odrobiny wyobraźni przedstawimy siebie jako gwardzistów.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, film, prezentacje.

 

PRZYSTANEK W CHAŁUPIE, MIESZKANIU, PAŁACU

Lekcje

Zaproszenie do wiejskiej chałupy

Już mało kto pamięta co to komora, dzieża, mątewka, skrzynia wianna czy dwojaki. Jednak w dawnych wiejskich chałupach każda z tych rzeczy miała swoje miejsce.

Opowieść o życiu wsi, których już nie ma będziemy snuć na wystawie stałej. Uczestnicy poznają przedmioty nieodzownie związane z jej życiem i tradycjami.

Dawne ubiory

Sposób ubierania się mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory odkryją swe tajemnice przed uczestnikami zajęć na etnograficznej części wystawy stałej. Co wpływało na stroje ludności wiejskiej, z czego wynikał określony sposób barwienia, co symbolizowały poszczególne kolory na strojach? To ważna część ich życia, identyfikująca ludzi i dająca poczucie tożsamości. Dowiecie się, jak kiedyś wytwarzano tkaniny, szyto z nich ubrania, a potem zdobiono.

 

Warsztaty

W pracowni barwiarza

Zajęcia rozpoczniemy na wystawie, gdzie dzieci poznają typowe stroje mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, swe tajemnice odkryją przed uczestnikami tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory.

Temat barwienia przez Lasowiaków nici i tkanin stanie się punktem wyjścia do rozmowy o kolorze i naturalnych barwnikach, ale też symbolice barw i wzorów. Na zajęciach poznamy rośliny barwiarskie i wykonamy pracę plastyczną, wykorzystując stworzone przez siebie naturalne barwniki.

Materiały: włókna lnu, rośliny barwiarskie, barwniki naturalne, animacja multimedialna

Ozdabiamy izbę 

Podczas zajęć wykonamy tradycyjne ozdoby, jakie niegdyś robili mieszkańcy wsi w okresach wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Wspólnie wyczarujemy kwiaty z bibuły oraz tzw. pająki - kolorowe ozdoby z bibuły i słomy.

Materiały: bibuła, druciki, słomki

Spotkanie przy krośnie

Od małego ziarnka do lnianego płótna. Historia uprawy, zbioru, przędzenia i tkania lnu przedstawiona zostanie na wystawie stałej. Dowiecie się też, czym jest bidło, czółno czy przęślica. Częścią zajęć jest projekcja fragmentu filmu o obróbce lnu oraz warsztaty, podczas których przybliżymy technikę tkania, oraz wykonamy na niewielkich krosnach oryginalną pamiątkę z naszego muzeum.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak:: eksponaty, gry multimedialne, rośliny barwiarskie, krosna tkackie, przykładowe stroje

 

PRZYSTANEK RYNEK

Lekcja, warsztaty muzealne

Handlowy charakter miasta – (E-grosik) 

Na zajęciach porozmawiamy o handlowym charakterze dawnego Rozwadowa. W oparciu o eksponaty, opowiemy o zwyczajach związanych z handlem na tym terenie. Dodatkowo uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zmieniała się ta dziedzina życia na przestrzeni wieków i poznają różne środki płatnicze pozostającymi niegdyś w użyciu. Warsztatom towarzyszy animacja, dzięki której dzieci będą mogły zrobić zakupy w przedwojennym sklepie. Otrzymają również karty z zadaniami i zagadkami, pomocne w zrozumieniu podstaw ekonomii.

Spacer po dawnym Rozwadowie

Wirtualny spacer po dawnym Rozwadowie, odwiedzanie historycznych miejsc, podziwianie wiekowych budynków, poszukiwanie architektonicznych i historycznych ciekawostek stanowi okazję do opowiedzenia dziejów trzystuletniego miasteczka oraz jego mieszkańców.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, prezentacje, gry multimedialne, karty z zadaniami, publikacje, gry planszowe.

 

PRZYSTANEK SZTUKA

Skarb rozwadowskiej świątyni 

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie kryje w swoich wnętrzach niedocenione skarby. Jednym z nich są witraże i malarstwo ścienne artysty Adama Stalony-Dobrzańskiego. To wyjątkowe dzieło w skali całego kraju tak dobrze zachowane, z ciekawą ikonografią nawiązującą do sztuki bizantyjskiej. Podczas lekcji połączonej z wycieczką do tegoż kościoła zdobędziemy kompletną wiedzę na temat obiektu i zachowanych w nim dzieł. Towarzyszyć jej będą muzyczne akcenty. Poznamy charakter liturgicznych śpiewów: chorału gregoriańskiego oraz liturgii bizantyjskiej.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, fragment filmu

 

PRZYSTANEK MUZYKA

Lekcje

Z muzyką przez świat

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie narzędzi dźwiękowych już w epoce kamienia, brązu i żelaza. Funkcje magiczno-kulturowe i użytkowe instrumentów z czasem zastąpiły miejsca funkcjom czysto muzycznym. Lekcja przekrojowa na temat muzycznych instrumentów z wyszczególnieniem tych charakterystycznych dla naszego regionu.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: wydruki, prezentacja


Warsztaty

Nadsańscy muzykanci

Kreatywne warsztaty tworzenia prostych własnoręcznych instrumentów muzycznych, inspirowanych tymi wywodzącymi się z ludowej tradycji.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacja, fotografie, nagrania dawnych instrumentów.

 

PRZYSTANEK DIALOG KULTUR

Lekcje

Po sąsiedzku – przedwojenni mieszkańcy Rozwadowa

W oparciu o artefakty prezentowane na wystawie, dzieci uzyskują podstawową wiedzę na temat kultury żydowskiej: świąt i obrzędowości. Dowiedzą się, kogo nazywamy mniejszością narodową i etniczną, czym jest wielokulturowość, judaizm, jakim językiem posługują się Żydzi, co oznaczają niektóre symbole żydowskie, no i najważniejsze - co wspólnego mają Żydzi z Rozwadowem? Zajęcia warto połączyć z wycieczką W  świecie rabinów i cadyków – śladami rozwadowskich Żydów.

Nie szata zdobi człowieka?

Sposób ubierania się poszczególnych osób jest dla innych informacją o ich charakterze, zwyczajach, kulturze a nawet religii. Ta funkcja stroju już przed wiekami była bardzo ważna, bo informowała o przynależności narodowej i roli danej osoby w jego lokalnej społeczności. W czasie zajęć poznacie sposób ubierania się mieszkańców wsi nadsańskich, przedstawicieli rodziny książęcej, rozwadowskich mieszczan oraz Żydów, dowiecie się też, z czego wynikały różnice w ubiorach.

 

PRZYSTANEK SZKOŁA

Lekcja

Szkoła naszych pradziadków 

Na przestrzeni ostatnich 100 lat szkoła w Polsce bardzo się zmieniła. Współczesne dzieci mają kolorowe, wytrzymałe plecaki i ładne ubrania, posługują się zmywalnymi długopisami, kalkulatorami i komputerami. A jak wyglądało życie ucznia na początku XX wieku? Na zajęciach nauczycie się posługiwać liczydłem, dowiecie się, czym jest kaligrafia, ale odkryjecie też wiele innych cech szkoły sprzed wieku.

 

Warsztaty

Piórem pisane 

Podczas warsztatów dzieci i młodzież zapoznają się z zasadami dawnej kaligrafii. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia w pisaniu stalówką, a nawet gęsim piórem.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacja.


PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ

Lekcje

NIEpodległość czy NIEwola? - I wojna światowa nad dolnym Sanem

Czym jest wolność, granica, podległość, niepodległość? Na to pytanie odpowiemy za pomocą metafory ukrytej w bajkach Ptaszki w klatce Ignacego Krasickiego oraz Pies i wilk Adama Mickiewicza. Podczas zabawy Nasze terytorium spróbujemy doświadczyć braku wolności oraz zrozumieć problem niezależności granic. Temat niepodległości przybliżymy dzięki eksponatom oraz grze edukacyjnej dotyczącej I wojny światowej. Przywołamy również ważne rocznice związane z walką i odzyskaniem niepodległości.

Potop szwedzki w Rzeczpospolitej i regionie nadsańskim   

Nieznane aspekty wojen polsko-szwedzkich, często wiążące się z regionem nadsańskim, poczet patriotów i zdrajców ojczyzny, bohaterskich obrońców i tchórzy prezentowane podczas lekcji pozwalają się dowiedzieć się wiele nowych rzeczy o spektakularnych wydarzeniach i ważnych postaciach z czasów „potopu”

Powstanie listopadowe w kraju i w regionie 

Podczas lekcji poznajemy przyczyny wybuchu powstania 1830-31, jego bohaterów i bitewne zmagania, zakończone upadkiem. Przypominamy o służbie przedstawicieli domów szlacheckich z regionu w formacjach powstańczych, o oddziałach gen. Ramorino stacjonujących w Rozwadowie, o żołnierskich grobach, a także o zapomnianej popowstaniowej akcji zbrojnej płk. Zaliwskiego.

Powstanie styczniowe w kraju i w regionie 

Choć walki powstańcze w latach 1863-64 toczone były za linią Sanu, to wielu mieszkańców regionu nadsańskiego brało w nich czynny udział, wspomagało powstańcze partie i niosło pomoc rannym i potrzebującym. Obok nakreślenia przyczyn i skutków wybuchu powstania, przypominamy w czasie lekcji o walkach toczonych w okolicy i ludziach w nie zaangażowanych. Poznajemy także związane z powstaniem miejsca pamięci w regionie.

I wojna światowa w regionie nadsańskim 

Kilkakrotne przetoczenie się frontu przez linię Sanu, przemarsze wielonarodowych wojsk i toczone bitwy doprowadziły do ogromnych zniszczeń w Rozwadowie, Nisku czy Rudniku. Odkrycie mało znanych epizodów z lat 1914-18, przypomnienie żołnierzy polskich walczących pod obcymi sztandarami, tworzących się legionów czy drogi do odzyskania niepodległości pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny i przebieg pierwszego wielkiego światowego konfliktu.

II wojna światowa w regionie nadsańskim  

Lekcja stanowi opowieść o trudnym wrześniu 1939 w bombardowanym Rozwadowie i pomocy niesionej potrzebującym, próbach ewakuacji Zakładów Południowych, okupacyjnym sabotażu, organizacjach podziemnych, aktach bohaterstwa, tajnym nauczaniu i akcjach dywersyjnych. Przypomnimy postaci szczególnie zasłużonych w walce zbrojnej.

 

PRZYSTANEK GOSPODARZE, WODZOWIE, BOHATEROWIE

Lekcje

Śladami rodu Lubomirskich 

Zasłużona w historii rodzina Lubomirskim miała w swym gronie polityków, wodzów, żołnierzy, artystów, mecenasów sztuki, przez wieki wpływając znacząco na losy Rzeczpospolitej i naszego regionu. Poznając genealogie i losy ciekawych postaci z magnackiego rodu zapoznajemy się z nieznanymi aspektami dziejów naszego kraju i najbliższych okolic.

Jan III Sobieski – król, wódz, sarmata

Król Jan III wydał przywilej lokacyjny miasta Rozwadowa, stąd zachowanie go we wdzięcznej pamięci okolicznych mieszkańców. Przypomnienie postaci Sobieskiego jako monarchy i wojownika, ale także przybliżenie ciekawostek z barwnego życia prywatnego pozwoli poznać prawdziwe oblicze tego wszechstronnie utalentowanego i zasłużonego władcy.

Ks. Józef Poniatowski – żołnierz, wódz, bohater

Nieznane fakty z barwnego życia ks. Józefa Poniatowskiego – dzielnego rycerza i obywatela świata, napoleońskiego marszałka i ulubieńca dam; wiedeńska młodość, żołnierskie przewagi, dowódcze sukcesy, bohaterska śmierć i pośmiertna chwała. Odkrywamy też związki księcia z regionem nadsańskim.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacje


PRZYSTANEK STACJA ROZWADÓW

Lekcje

Kolej na kolej

To wspaniała przygoda, podczas której przybliżymy tematykę kolei na podstawie historii kolejnictwa w naszym regionie. Podczas zajęć dzieci będą miały niepowtarzalną okazję wejść do wnętrza zabytkowej lokomotywy Ty 2-16 stojącej przy rozwadowskiej stacji i z bliska obejrzeć jej mechanizmy. Dowiedzą się m.in. jak zbudowany jest parowóz, kiedy pojawiła w Rozwadowie pierwsza lokomotywa oraz na czym polegała praca kolejarza. Przybliżymy początki kolei w Rozwadowie. Zajęcia łączące część na ekspozycji z wycieczką do parowozu.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, tekst wiersza, wycieczka do zabytkowej lokomotywy Ty 2-16

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

Zajęcia można zarezerwować pod nr. tel.:15 844 85 56 wew. 221 lub 216, bądź wysyłając zapytanie na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 45 min. do 90 min.

UWAGA!

Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!

W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.

Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.

MIEJSCE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

 

CENY

lekcja - 4 zł

warsztaty - 5 - 7 zł

Oferta realizuje wymagania podstawy programowej:

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotów:

  • PLASTYKA: I, II, III, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2;
  • HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO: I, II, 2.1, 2.2, 2.3, 8.1, 8.2, 8.3;
  • MUZYKA: 3.1, 3.2, 3.3.

 

 

 

dla szkół podstawowych (klasy 4-8)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj