Oferta edukacyjna do wystawy „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem.”

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

 

PRZYSTANEK PRADZIEJE


Lekcje, warsztaty muzealne  

Archeolog - kto to taki? 

Zajęcia, podczas których zamienicie się w archeologów, poznacie ich narzędzia i specyfikę pracy. Wspólnie spróbujemy odtworzyć pracę archeologa podczas ,,wykopalisk", odkopując wybrany przedmiot i tworząc odpowiednią rysunkową dokumentację. Rozszyfrujemy również, do czego mogły służyć prezentowane eksponaty. Dzięki zajęciom dowiecie się, jak żyli ludzie w bardzo odległych czasach.

Wehikułem czasu przez epoki kamienia, brązu i żelaza

Co to jest epoka? Czym różniły się od siebie trzy epoki: kamienia, brązu i żelaza? Skąd pochodzą ich nazwy? Jak wtedy żyli ludzie?  Ekspozycja przeniesie nas wiele tysięcy lat wstecz. Dzięki zgromadzonym na niej zabytkom będziecie mogli poznać życie ludzi zamieszkujących ziemie nad dolnym Sanem w najdawniejszych czasach. Częścią zajęć będzie udział w tematycznej grze planszowej.

W epoce kamienia 

Warsztaty na ekspozycji stałej, pozwolą nam zgłębić tematykę związaną z epoką kamienia. Zajęcia oparte będą głównie na aktywności uczniów tworzących graficzne ,,mapy myśli".

 

Warsztaty plastyczne

Ceramika

Podczas warsztatów poznamy cechy charakterystyczne dla ceramiki wykonywanej w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej, dowiemy się, jak wyglądały waza nadsańska czy misa zbydniowska. Porozmawiamy o przeznaczeniu tych naczyń i technice w jakiej zostały wykonane. Zainspirowani, wykonamy własne, pamiętając o kształcie i ornamentach.

Materiały: glina ceramiczna, narzędzia rzeźbiarskie, wydruki

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty do dotykania, repliki zabytków archeologicznych, karty pracy, przenośna piaskownica, fotografie, gra planszowa, film prezentujący pracę archeologów, animacje interaktywne, quiz.


PRZYSTANEK WOKÓŁ ŚWIĄT, TRADYCJI, OBRZĘDÓW

 

Warsztaty muzealne

Rok obrzędowy u Lasowiaków

Zajęcia o ciekawych tradycjach, zwyczajach i obrzędach dorocznych w regionie, przybliżą zagadnienia związane z przeżywaniem świąt i tradycyjnych obrzędów w dawnych wsiach lasowiackich. Warsztaty plastyczne również z dziedziny etnodizajnu obudowane zostaną wiadomościami na ten temat. W ramach zajęć przypisanych do poszczególnych pór roku proponujemy:

· Wiosenne zwyczaje i obrzędy u Lasowiaków

To wspaniała okazja, by nie tylko pogłębić wiedzę na temat obrzędowości mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, związanej m.in ze świętami Wielkiej Nocy, ale by wykonać tradycyjne świąteczne dekoracje.

· Zaloty i wesele u Lasowiaków

Obrzędowość ludową okresu letniego przybliży opowieść o weselu Lasowiaków oraz warsztaty podczas których wykonamy Wianki

· Wieczory pełne wróżb

Spotkanie wokół zwyczajów związanych z andrzejkami, oraz innymi dawnymi wróżbami i zabobonami, połączymy z warsztatami z etnodizajnu pt. Magiczne kukiełki

· Boże Narodzenie u Lasowiaków

Podczas warsztatów dowiemy się jak Lasowiacy spędzali Boże narodzenie oraz wykonamy ozdoby adekwatne do omawianego święta.

 Straże grobowe    

Podczas spotkania przybliżymy jedną z piękniejszych tradycji nad dolnym Sanem - straży grobowych. Na przykładzie Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego dowiemy się również, kogo nazywano gwardzistami. W zrozumieniu tematu pomoże bogaty zbiór fotografii, fragment filmu oraz mundur, który będzicie mogli przymierzyć. Dzięki działaniom plastycznym dowiecie się, z jakich elementów składał się mundur gwardzisty oraz co oznaczały pojawiające się na nim symbole. Wcielimy się w nowe role i przy pomocy farb, kredek i odrobiny wyobraźni przedstawimy siebie jako gwardzistów.

Podczas proponowanych zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, film, prezentacje

 

PRZYSTANEK W CHAŁUPIE, MIESZKANIU, PAŁACU

 

Lekcje

Zaproszenie do wiejskiej chałupy

Już mało kto pamięta co to komora, dzieża, mątewka, skrzynia wianna czy dwojaki. Jednak w dawnych wiejskich chałupach każda z tych rzeczy miała swoje miejsce.

Opowieść o życiu wsi, których już nie ma będziemy snuć na wystawie stałej. Uczestnicy poznają przedmioty nieodzownie związane z jej życiem i tradycjami.

Dawne ubiory

Sposób ubierania się mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory odkryją swe tajemnice przed uczestnikami zajęć na etnograficznej części wystawy stałej. Co wpływało na stroje ludności wiejskiej, z czego wynikał określony sposób barwienia, co symbolizowały poszczególne kolory na strojach? To ważna część ich życia, identyfikująca ludzi i dająca poczucie tożsamości. Dowiecie się, jak kiedyś wytwarzano tkaniny, szyto z nich ubrania, a potem zdobiono.

Lubomirscy od kuchni

Warsztaty historyczno-plastyczne związane z historią regionu pozwolą nam opowiedzieć o rodzinie książęcej zamieszkującej dawny Rozwadów. Warsztaty rozpoczniemy „wizytą u księcia Lubomirskiego”, opowiemy o zwyczajach panujących podczas uczt, o tym co dawniej jedzono, czym charakteryzowała się staropolska kuchnia. Rodzinę Lubomirskich poznamy również jako działaczy, mecenasów, fundatorów oraz gospodarzy wspaniałych rezydencji.

 

Warsztaty

W pracowni barwiarza

Zajęcia rozpoczniemy na wystawie, gdzie dzieci poznają typowe stroje mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, swe tajemnice odkryją przed uczestnikami tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory. Temat barwienia przez Lasowiaków nici i tkanin stanie się punktem wyjścia do rozmowy o kolorze i naturalnych barwnikach, ale też symbolice barw i wzorów. Na zajęciach poznamy rośliny barwiarskie i wykonamy pracę plastyczną, wykorzystując stworzone przez siebie naturalne barwniki.

Materiały: włókna lnu, rośliny barwiarskie, barwniki naturalne, animacja multimedialna

Ozdabiamy izbę

Podczas zajęć wykonamy tradycyjne ozdoby, jakie niegdyś robili mieszkańcy wsi w okresach wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Wspólnie wyczarujemy kwiaty z bibuły oraz tzw. pająki - kolorowe ozdoby z bibuły i słomy.

Materiały: bibuła, druciki, słomki

Spotkanie przy krośnie

Od małego ziarnka do lnianego płótna. Historia uprawy, zbioru, przędzenia i tkania lnu przedstawiona zostanie na wystawie stałej. Dowiecie się też, czym jest bidło, czółno czy przęślica. Częścią zajęć jest projekcja fragmentu filmu o obróbce lnu oraz warsztaty, podczas których przybliżymy technikę tkania, oraz wykonamy na niewielkich krosnach oryginalną pamiątkę z naszego muzeum.

Materiały: krosna, nici

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, gry multimedialne, rośliny barwiarskie, krosna tkackie, przykładowe stroje.

 

PRZYSTANEK RYNEK


Lekcja, warsztaty muzealne

Handlowy charakter miasta – (E-grosik) 

Na zajęciach porozmawiamy o handlowym charakterze dawnego Rozwadowa. W oparciu o eksponaty, opowiemy o zwyczajach związanych z handlem na tym terenie. Dodatkowo uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zmieniała się ta dziedzina życia na przestrzeni wieków i poznają różne środki płatnicze pozostającymi niegdyś w użyciu. Warsztatom towarzyszy animacja, dzięki której dzieci będą mogły zrobić zakupy w przedwojennym sklepie. Otrzymają również karty z zadaniami i zagadkami, pomocne w zrozumieniu podstaw ekonomii.

 

PRZYSTANEK SZTUKA


Lekcje

Spotkanie ze sztuką

Co kryje się w słowie sztuka? Kim jest artysta i gdzie możemy jego wytwory odnaleźć? Czym różni się tzw. sztuka ludowa od sakralnej? Celem spotkania jest ułatwienie najmłodszym pierwszego kontaktu ze sztuką. Podczas spaceru po ekspozycji poznamy różne jej przykłady - od religijnych kapliczek, po pięknie zdobione elementy wyposażenia mieszczańskich wnętrz.

 

PRZYSTANEK MUZYKA


Lekcje

Z muzyką przez świat

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie narzędzi dźwiękowych już w epoce kamienia, brązu i żelaza. Funkcje magiczno-kulturowe i użytkowe instrumentów z czasem zastąpiły miejsca funkcjom czysto muzycznym. Lekcja przekrojowa na temat muzycznych instrumentów z wyszczególnieniem tych charakterystycznych dla naszego regionu.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: wydruki, prezentacja.

 

Warsztaty

Nadsańscy muzykanci

Kreatywne warsztaty tworzenia prostych własnoręcznych instrumentów muzycznych, inspirowanych tymi wywodzącymi się z ludowej tradycji.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacja, fotografie, nagrania dawnych instrumentów.


PRZYSTANEK DIALOG KULTUR


Lekcje

Po sąsiedzku – przedwojenni mieszkańcy Rozwadowa

W oparciu o artefakty prezentowane na wystawie, dzieci uzyskują podstawową wiedzę na temat kultury żydowskiej: świąt i obrzędowości. Dowiedzą się, kogo nazywamy mniejszością narodową i etniczną, czym jest wielokulturowość, judaizm, jakim językiem posługują się Żydzi, co oznaczają niektóre symbole żydowskie, no i najważniejsze - co wspólnego mają Żydzi z Rozwadowem? Zajęcia warto połączyć z wycieczką W  świecie rabinów i cadyków – śladami rozwadowskich Żydów.

Nie szata zdobi człowieka?

Sposób ubierania się poszczególnych osób jest dla innych informacją o ich charakterze, zwyczajach, kulturze a nawet religii. Ta funkcja stroju już przed wiekami była bardzo ważna, bo informowała o przynależności narodowej i roli danej osoby w jego lokalnej społeczności. W czasie zajęć poznacie sposób ubierania się mieszkańców wsi nadsańskich, przedstawicieli rodziny książęcej, rozwadowskich mieszczan oraz Żydów, dowiecie się też, z czego wynikały różnice w ubiorach.

 

PRZYSTANEK SZKOŁA


Lekcja

Szkoła naszych pradziadków 

Na przestrzeni ostatnich 100 lat szkoła w Polsce bardzo się zmieniła. Współczesne dzieci mają kolorowe, wytrzymałe plecaki i ładne ubrania, posługują się zmywalnymi długopisami, kalkulatorami i komputerami. A jak wyglądało życie ucznia na początku XX wieku? Na zajęciach nauczycie się posługiwać liczydłem, dowiecie się, czym jest kaligrafia, ale odkryjecie też wiele innych cech szkoły sprzed wieku.

 

Warsztaty

Piórem pisane

Podczas warsztatów dzieci i młodzież zapoznają się z zasadami dawnej kaligrafii. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia w pisaniu stalówką, a nawet gęsim piórem.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacja.


PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ


Lekcje

Polskie symbole narodowe – godło, flaga, hymn

Warsztaty z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Chyba każdy Polak zna nasze symbole narodowe i rozumie ich znaczenie. Ale czy wiecie skąd się wzięły? W jakich okolicznościach powstały, dlaczego mają właśnie taki kształt? Zajęcia na wystawie stałej odpowiedzą na te i wiele innych pytań, pomogą wam zrozumieć sens pojęcia patriotyzm i znaczenie słów polskiego hymnu.

NIEpodległość czy NIEwola?

Czym jest wolność, granica, podległość, niepodległość? Na to pytanie odpowiemy za pomocą metafory ukrytej w bajkach Ptaszki w klatce Ignacego Krasickiego oraz Pies i wilk Adama Mickiewicza. Podczas zabawy Nasze terytorium spróbujemy doświadczyć braku wolności oraz zrozumieć problem niezależności granic. Temat niepodległości przybliżymy dzięki eksponatom oraz grze edukacyjnej dotyczącej I wojny światowej. Przywołamy również ważne rocznice związane z walką i odzyskaniem niepodległości.

 

PRZYSTANEK STACJA ROZWADÓW


Lekcje

Kolej na kolej

To wspaniała przygoda, podczas której przybliżymy tematykę kolei na podstawie historii kolejnictwa w naszym regionie. Podczas zajęć dzieci będą miały niepowtarzalną okazję wejść do wnętrza zabytkowej lokomotywy Ty 2-16 stojącej przy rozwadowskiej stacji i z bliska obejrzeć jej mechanizmy. Dowiedzą się m.in. jak zbudowany jest parowóz, kiedy pojawiła w Rozwadowie pierwsza lokomotywa oraz na czym polegała praca kolejarza. Przybliżymy początki kolei w Rozwadowie. Zajęcia łączące część na ekspozycji z wycieczką do parowozu.

 

Warsztaty

Stoi na stacji lokomotywa

Naszą kolejową przygodę rozpoczniemy od wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. Dowiecie się, czym jest tor, semafor, parowóz, elementy lokomotywy parowej. Przybliżymy wam również zawody związane z funkcjonowaniem kolei. W części plastycznej stworzymy własną lokomotywę, uzupełniając ilustracjami poszczególne wagony.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, tekst wiersza, wycieczka do zabytkowej lokomotywy Ty 2-16.

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

Zajęcia można zarezerwować pod nr. tel.:15 844 85 56 wew. 221 lub 216, bądź wysyłając zapytanie na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 45 min. do 90 min.

UWAGA!

Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!

W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.

Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.

MIEJSCE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

 

CENY

lekcja - 4 zł

warsztaty - 5 -7 zł

Przedszkola, klasy I: lekcja - wstęp bezpłatny, warsztaty - 4 zł

 

Oferta realizuje wymagania podstawy programowej dla szkół podstawowych, klasy I-III: 4.1, 4.2, 4.3, 5.7, 9.2.

 

 

dla szkół podstawowych (klasy 1-3)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj