Dostępne Muzeum – gość niepełnosprawny w Muzeum

   

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza wszystkich do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pracownicy Muzeum starają się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości niepełnosprawnych.

Ponad barierami, poza uprzedzeniami

Niepełnosprawność, choroba może dotknąć każdego z nas, choćby z racji wieku. Świat coraz mocniej to sobie uświadamia i coraz szerzej otwiera się na ludzi z różnymi dysfunkcjami, zaczyna dostrzegać ich potrzeby i stara się na nie odpowiedzieć. Jedną z tych potrzeb jest uczestnictwo w kulturze. Muzeum pozbawione barier społecznych, intelektualnych i architektonicznych staje się wyjątkowym miejscem, instytucją, gdzie bezpośredni kontakt ze sztuką umożliwia ludziom niepełnosprawnym jej autentycznie przeżywanie. Tylko takie muzeum może w pełni wykorzystać swój potencjał wystawienniczy i edukacyjny. Jak udostępnić ofertę muzeów osobom dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością - to przewodni temat niniejszej witryny.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od kilku lat realizuje program Dostępne Muzeum, w którego ramach powstała rzeźbiarska Galeria przez Dotyk, pakiet edukacyjny, przewodnik dla muzealników, cykl warsztatów i lekcji muzealnych. Likwidowane są bariery architektoniczne w zabytkowej siedzibie Muzeum, pokonywane też są bariery mentalne, które zatrzymują nas w bierności wobec Innego. Odbywają się tu szkolenia dla muzealników w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Ta witryna ma służyć popularyzacji sprawdzonych przez nas rozwiązań, publikacji ważnych materiałów, wymianie doświadczeń i dyskusji między muzealnikami. Zapraszamy Państwa do jej odwiedzania i współtworzenia

> Galeria przez dotyk

Galeria przez Dotyk to stała plenerowa wystawa 24 kamiennych rzeźb, wykonanych przez artystów polskich i ukraińskich z przeznaczeniem do percepcji dotykowej.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Ekspozycję stałą, Z dziejów regionu nadsańskiego, można zwiedzać przy użyciu palmtopów, przystosowanych do potrzeb z dysfunkcjami wzroku lub słuchu.

Palmtopy można wypożyczać w punkcie kasowym Muzeum po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 797 120 229.

Przepraszamy, obecnie ekspozycja stała jest nieczynna.

 

dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu

Informacja i rezerwacja:
Dział Edukacji (797 120 229)

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

UWAGA: osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niesłyszących i słaboszłyszących

 

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

muzeum objazdowe

Prowadzone są również zajęcia poza siedzibą Muzeum.

 

strona internetowa projektu