Od niepodległości do nowoczesności

Wystawa przygotowana została z okazji 75 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego najwspanialszego, obok budowy portu w Gdyni, przedsięwzięcia inwestycyjnego okresu II Rzeczypospolitej, u podstaw którego legły przede wszystkim dążenia czynników wojskowych do podniesienia potencjału obronnego Polski, wobec narastającego zagrożenia wojennego, ale także troska władz państwowych o rozwój gospodarczy kraju.

Zaprezentowane fotografie z okresu międzywojennego przedstawiają miejscowości objęte planem COP-u oraz funkcjonujące w nich zakłady – te istniejące już wcześniej, zmodernizowane i włączone w ramy ogólnonarodowego przedsięwzięcia oraz te budowane od podstaw. Ukazana na nich została historia powstawania wielkich inwestycji industrialnych oraz przemian dokonywanych w zakresie niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury. W latach 1937-39 budowano bowiem nie tylko zakłady produkcyjne, ale również drogi, tory kolejowe, linie przesyłowe (energetyczne czy gazownicze), a także osiedla mieszkaniowe, a nawet całe miasta. Najlepszym przykładem kunsztu budowniczych COP-u jest Stalowa Wola, gdzie w ciągu zaledwie dwóch lat od ścięcia pierwszej sosny zaistniały już produkujące Zakłady Południowe, nowoczesna elektrownia oraz osiedle mieszkaniowe, tworzące podstawy przyszłego miasta.

Przedstawione zdjęcia pozwalają prześledzić różne fazy powstawania COP-u – od prac budowlanych po pełną gotowość produkcyjną, a także poznać ludzi, którym inwestycje zawdzięczają swą wyjątkowość, zarówno tych z kręgów decyzyjnych, jak i zwykłych robotników.

Zatrzymane w kadrze miejsca, postaci, uroczystości, wydarzenia wprowadzają widza w przedwojenny świat czasów, stylów i obyczajów.

Wystawie towarzyszy album Od niepodległości do nowoczesności. Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj