Oferta edukacyjna „Poznaj najstarsze dzielnice Stalowej Woli - Rozwadów i Charzewice”

 • data:
 • kurator:
 • inne:
 • nieco dłuższy tekst:
 • Drukuj
 • E-mail

 

POCZĄTKI MIASTA I JEGO WŁAŚCICIELE

 

Lekcje

Blaski i cienie pałacowych komnat. Dzieje rodu Lubomirskich

Magnateria odegrała znaczącą, choć nie zawsze chlubną rolę w dziejach Rzeczpospolitej. Wśród tej warstwy społecznej pojawiały się osoby gotowe do wielkich poświęceń dla ojczyzny, jak i takie które wykorzystywały swą uprzywilejowaną pozycję dla własnych korzyści. Tajemnice magnackich pałaców pozwolą odkryć zajęcia przybliżające dzieje książęcego rodu. Przedstawienie rozkwitu warstw uprzywilejowanych w Polsce i scen z życia magnaterii, na podstawie dziejów rodu Lubomirskich. Rola odegrana w historii Polski i regionu, wielkie dzieła, nieznane fakty, niezwykłe postacie.

 

Warsztaty muzealne

Nauki dawne - Heraldyka

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu heraldyki, poznają budowę herbu (godła, kolory herbowe, legendy z nimi związane). Poznając herby Rozwadowa oraz rodów nim władających, zdobywają wiedzę na temat początków dawnego miasta. Uczestnicy będą też mieli okazję do tworzenia własnych herbów.

 Listy piórem pisane 

Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z zasadami dawnej epistolografii, ucząc się staropolskiej kaligrafii i prawideł pisania listów, sposobów ich pieczętowania i poznając materiały do tego używane. Towarzyszyć temu będą ćwiczenia w pisaniu stalówką, a nawet gęsim piórem, tworzenia pism oraz nakładania pieczęci.

 

Wycieczki

Śladami rodu Lubomirskich

 

 ZABUDOWA MIASTA I JEJ HISTORIA

 

Lekcje

Opowiem Ci historię Rozwadowa

Na zajęciach poznamy początki dawnego miasteczka Rozwadowa. Dowiemy się jak powstawało  i funkcjonowało. Jak nazywali się jego pierwsi właściciele? Kim byli mieszkańcy? Co łączy króla Jana III Sobieskiego z Rozwadowem? Czym był przywilej lokacyjny? Zastanowimy się, według jakich zasad planowano układ przestrzenny miasta oraz jak wyglądała jego podstawowa zabudowa? Dlaczego rynek stanowił centrum i jakie miał zastosowanie? Dlaczego Rozwadów nie posiada murów obronnych? Odpowiedzi na te pytania odszukamy w przestrzeni miejskiej, ucząc dzieci wnikliwej obserwacji, zadawania pytań, samodzielnego szukania odpowiedzi, wyciągania wniosków.

 Kolejarski Rozwadów

Na spotkaniu przybliżymy historię kolei rozwadowskiej, czasów, w których do Rozwadowa wjechała pierwsza lokomotywa oraz ludzi i historii z nią związanych.   

 

Warsztaty plastyczne

Szkłem malowane - Witraże

Dowiemy się, czym jest witraż. Omówimy technikę wykonania, przypomnimy te oglądane w świątyni, stworzone przez Adama Stalony-Dobrzańskiego. Częścią zajęć będzie projekcja filmu o witrażach i polichromiach z Fary oraz o ich autorze. Zainspirowani dziełami artysty, wykonamy własne witraże, wykorzystując do tego żelowe farby. 

 

Wycieczki

Historia i sztuka – kościół farny w Rozwadowie

Rozwadów – z wielkiej historii małego miasteczka

Kapucyni w Rozwadowie – kościół i klasztor

Rozwadowskie nekropolie


MIESZKAŃCY I ICH ZWYCZAJE


 Warsztaty muzealne

Po sąsiedzku – przedwojenni mieszkańcy Rozwadowa

W oparciu o artefakty prezentowane na wystawie, dzieci uzyskują podstawową wiedzę na temat kultury żydowskiej: świąt i obrzędowości, dowiedzą się co nazywamy mniejszością narodową i etniczną, czym jest wielokulturowość, czym jest judaizm, jakim językiem posługują się Żydzi, co oznaczają niektóre symbole żydowskie, no i najważniejsze - co mają wspólnego Żydzi z Rozwadowem? W zrozumieniu pewnych zagadnień pomocne będą specjalnie przygotowane publikacje i karty pracy, oraz pomoce bazujące na fotografiach.

 Handlowy charakter miasta – (E-grosik)

Na zajęciach porozmawiamy o handlowym charakterze dawnego Rozwadowa. W oparciu o eksponaty, opowiemy o zwyczajach związanych z handlem na tym terenie. Dodatkowo uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zmieniała się ta dziedzina życia na przestrzeni wieków i różnymi środkami płatniczymi pozostającymi niegdyś w użyciu. Warsztatom towarzyszy animacja, dzięki której dzieci będą mogły zrobić zakupy w przedwojennym sklepie. Otrzymają również karty z zadaniami i zagadkami, pomocne w zrozumieniu podstaw ekonomii.

 

Warsztaty plastyczne:

 Wycinanka

Podczas artystycznych działań dzieci zapoznają się z tradycyjną wycinanką żydowską i zmierzą się z jej wykonaniem.

 Kalendarz żydowski

Młodzież zaprojektuje kalendarz żydowski, poznając przy okazji najważniejsze święta i jego specyficzny charakter.

 

Wycieczki

W  świecie rabinów i cadyków – śladami rozwadowskich Żydów

Podczas wycieczki przejdziemy ulicami Rozwadowa, odszukamy miejsca oraz budynki związane z jego dawnymi mieszkańcami pochodzenia żydowskiego. Dowiemy się, czym społeczność żydowska się zajmowała, jakie panowały zwyczaje, w jakich relacjach pozostawali ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami.

 

ECHA WOJEN

Lekcja

Przedpola wolności – I Wojna Światowa nad Dolnym Sanem

 Czym jest wolność, niepodległość, wojna? Odpowiemy na to pytanie, przybliżając historię I Wojny Światowej na podstawie jej przebiegu w naszym regionie. Uczestnicy zapoznają się z działaniami militarnym, wojennymi zniszczeniami miejscowości położonych nad Sanem. Poznają lokalnych, czasem zapomnianych bohaterów oraz realia codziennego życia zapisanego na kartach dziecięcych pamiętników. Lekcja oparta o eksponaty na wystawie, animację interaktywną oraz ilustrowane zeszyty zadań.

 

Wycieczki

Wśród huku armat – I i II wojna światowa w regionie

Rozwadów w powstaniach – polskie zrywy narodowe 1831-64

 

OGRODY Z HISTORIĄ

Warsztaty plastyczne

Mały ogrodnik

Warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się czym różniły się od siebie historyczne ogrody, a przy pomocy stempli z naturalnych materiałów zaprojektują własny ogród wzorowany na tych historycznych.

 

Wycieczki

Podworski park w Charzewicach - wycieczka przyrodniczo - historyczna

 

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

·         Na ofertę składają się lekcje, warsztaty muzealne czyli lekcje połączone z działaniami plastycznymi, grami, zeszytami ćwiczeń, animacjami, warsztaty plastyczne oraz wycieczki.

·         Oferta daje możliwość wzięcia udziału w jednych wybranych zajęciach lub kreatywnego łączenia lekcji z wycieczką lub warsztatami plastycznymi.

·         Istnieje możliwość dostosowania tematyki lekcji do zainteresowań odbiorcy lub programu szkolnego.

·         Jesteśmy otwarci i elastyczni, zakres tematyczny oraz merytoryczny lekcji dostosujemy do Państwa wymagań.

·         Program każdej z wycieczek może zostać zmodyfikowany i dostosowany do zainteresowań uczestników. Szczegółowe informacje tel. 15 842 00 42

 Jak umówić się na zajęcia muzealne?

·         Lekcje i warsztaty plastyczne można zarezerwować telefonicznie

tel. 15 842 00 42, 15 844 85 56, 797 120 229

 • Zajęcia mogą się odbywać: od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum.
 • Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 60 do 90 min.

UWAGA!

 • Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!
 • W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.
 • Nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi.

 

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w plenerze oraz na wystawie stałej Stacja Rozwadów. Miedzy Lwowem a Krakowem

Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1

Ceny:

lekcje - 6 zł

wycieczki - 4 zł

warsztaty plastyczne - 7 zł 


dla szkół podstawowych (klasy 4-8)

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj