Tytuł: Posterunek
Własność: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Numer inwentarzowy: MRS/S/316
Dział: Sztuka
Data powstania: 1915
Rodzaj: obraz
Twórca / Wytwórnia: Karpiński Alfons (1875-1961)
Miejsce powstania:
Materiał: akwarela, ołówek, tektura
Technika: mieszana
Wymiary: 34 cm x 47,5 cm
Opis: Lata wojny 1914–19 przez to, że jestem oficerem znowu mnie odrywają od pracy. Na froncie byłem tylko 7 tygodni, później przez stosunki na front nie idę, ale pełnię służbę pozafrontową, która jednak zabiera mi prawie cały czas. Przeważnie byłem w Krakowie, byłem np. komendantem szpitali, lub co już z moim zawodem miało coś wspólnego, komendantem oddziału Kriegsgraberabteilung z siedzibą na Wawelu. Było nas 10 malarzy, każden innej narodowości. Oprócz mnie dwaj Polacy, Uziembło i Jach. Zadaniem naszym było malować groby i cmentarze wojenne, co pociągało za sobą ciągłe wyjazdy. – Prace nasze były wystawione w Towarzystwie Sztuk Pięknych i w Wiedniu (Alfons Karpiński, Wspomnienia, s. 26–27).
Podczas pierwszej wojny światowej Alfons Karpiński służył w armii austriackiej, początkowo był na froncie, następnie w zespole malarskim Oddziału Grobów Wojennych, którego zdaniem było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej. Powstała wtedy sugestywna – w niewielkim tylko stopniu dokumentalna – seria kompozycji wykonana węglem, pastelami i akwarelą, ukazująca cmentarze i groby. Jest to niemal nieznany epizod twórczości Karpińskiego.
W kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli znajdują się trzy prace ilustrujące ten tak mało znany okres twórczości, m. in. studium żołnierza pilnującego drzwi więzienia (zob. także nr inw. MRS/S/224 i MRS/S/290).
Miasteczko Botenwald, to dzisiejsze Butovice w Republice Czeskiej.
Znany jest też inny szkic tego rysunku pt. Żołnierz austriacki z 1915 (ołówek, kredka, papier, kolekcja).

Bibliografia:
– Anna Szlązak, Alfons Karpiński – malarski „korespondent” wojenny, [w:] I wojna światowa nad Sanem, red. Aneta Garanty, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2014, il. s. 143.

Udział w wystawach:
– Stalowa Wola 2014 –WSTAŃ, POLSKO MOJA! I wojna światowa nad dolnym Sanem, wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 2014
– Lublin 2018 – Czas na Niepodległą, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2018