Tytuł: Ofensywa pod Gorlicami - Okopy pod Tuchowem i groby poległych
Własność: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Numer inwentarzowy: MRS/S/290
Dział: Sztuka
Data powstania: 1916
Rodzaj: obraz
Twórca / Wytwórnia: Karpiński Alfons (1875-1961)
Miejsce powstania:
Materiał: olej, płótno, tektura
Technika: olejna
Wymiary: 25 cm x 69 cm
Opis: Lata wojny 1914–19 przez to, że jestem oficerem znowu mnie odrywają od pracy. Na froncie byłem tylko 7 tygodni, później przez stosunki na front nie idę, ale pełnię służbę pozafrontową, która jednak zabiera mi prawie cały czas. Przeważnie byłem w Krakowie, byłem np. komendantem szpitali, lub co już z moim zawodem miało coś wspólnego, komendantem oddziału Kriegsgraberabteilung z siedzibą na Wawelu. Było nas 10 malarzy, każden innej narodowości. Oprócz mnie dwaj Polacy, Uziembło i Jach. Zadaniem naszym było malować groby i cmentarze wojenne, co pociągało za sobą ciągłe wyjazdy. – Prace nasze były wystawione w Towarzystwie Sztuk Pięknych i w Wiedniu (Alfons Karpiński, Wspomnienia, s. 26–27).
Podczas pierwszej wojny światowej Alfons Karpiński służył w armii austriackiej, początkowo znalazł się na froncie, następnie w zespole malarskim Oddziału Grobów Wojennych, którego zdaniem było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej. Powstała wtedy sugestywna – w niewielkim tylko stopniu dokumentalna – seria kompozycji wykonana węglem, pastelami i akwarelą, ukazująca cmentarze i groby. Jest to niemal nieznany epizod w twórczości Karpińskiego.
W kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli znajdują się trzy prace ilustrujące ten tak mało znany okres twórczości, m. in. ów nostalgiczny, zimowy pejzaż z krzyżem i grobami (zob. także nr inw. MRS/S/224 i MRS/S/316).

Bibliografia:
– Szlązak Anna, Alfons Karpiński – malarski „korespondent” wojenny, [w:] I wojna światowa nad Sanem, red. Aneta Garanty, Stalowa Wola, 2014, il., s.138.
Udział w wystawach:
– Stalowa Wola 2013 – Alfons Karpiński (1875–1961). W Krakowie i w Paryżu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2013
– Stalowa Wola 2015 – WSTAŃ, POLSKO MOJA! I wojna światowa nad dolnym Sanem, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2015
– Lublin 2018 – Czas na Niepodległą, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2018