Tytuł: Pont Royal
Własność: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Numer inwentarzowy: MRS/S/276
Dział: Sztuka
Data powstania: 1922
Rodzaj: obraz
Twórca / Wytwórnia: Karpiński Alfons (1875-1961)
Miejsce powstania: Francja, Paryż
Materiał: olej, tektura
Technika: olejna
Wymiary: 48 cm x 37 cm
Opis: Ten piękny, impresyjny pejzaż, utrzymany w szarych tonacjach, inspirowany drzeworytami japońskimi, to jedna z kilku prac artysty ukazująca mosty na Sekwanie. Prezentowany obraz przedstawia Pont Royal, wykonany w 1922 roku, podczas pierwszej podróży Karpińskiego z żoną do Paryża. W tym też roku poznał osobiście Olgę Boznańską.
W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli znajduje się szkic Pont de l’Acheveche (nr inw. MRS/S/125).

Udział w wystawach:
– Stalowa Wola 2013 – Alfons Karpiński (1875–1961). W Krakowie i w Paryżu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2013