Tytuł: Kobieta z korbą
Własność: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Numer inwentarzowy: MRS/S/187
Dział: Sztuka
Data powstania: 1906
Rodzaj: rysunek
Twórca / Wytwórnia: Karpiński Alfons (1875-1961)
Miejsce powstania:
Materiał: ołówek, papier
Technika: szkic
Wymiary: 18 cm x 11 cm
Opis: Jeden z wielu szkiców powstałych podczas pobytu artysty w Bronowicach, ukazujący życie codzienne tej tak interesującej wsi. Istnieje rysunek przedstawiający zapewne tę samą kobietę w chuście, tylko ukazaną bokiem (Przy studni, ołówek, papier, 22,5 × 16,5 cm).

Bibliografia:
– Szlązak Anna (oprac. i red.), Alfons Karpiński (1875–1961). Katalog zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 76, il.

Udział w wystawach:
– Stalowa Wola 2009 – Alfons Karpiński. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 2009