Sklep Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
   


Kategorie
Architektura (4)
COP (9)
Dostępne Muzeum (4)
Pamiątki (20)
Rozwadów (8)
Turystyka (7)
Pocztówki (6)
Wydawnictwa (94)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Polityka prywatności
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
E-mail:
Nazwa:
 Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami: Twoje konto:
Kontakt
e-mailsklepmuzeum@muzeum.stalowawola.pl
Tel15 8448556
Korzystanie z serwisu
Regulamin sprzedaży wysyłkowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 3, NIP: 865-209-25-29 (w treści niniejszego regulaminu zwany dalej Właścicielem).
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
(1) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
(2) Sklepie - należy przez to rozumieć prowadzony przez Właściciela w swoim portalu internetowym pod adresem http://www.muzeum.stalowawola.pl/sklep sklep internetowy.
(3) Towarze – należy przez to rozumieć publikacje tworzone przez Właściciela oraz pamiątki i inne towary oferowane przez sklep
3. Regulamin określa zasady dokonywania przez Właściciela, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów Klientom. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.muzeum.stalowawola.pl/sklep dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta.

II. ZAMAWIANIE

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi złożenia przez Klienta Właścicielowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.  
3. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia na państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie Właściciela o przyjęciu oferty o której mowa w ust. 4.  
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności danego towaru w chwili realizacji zamówienia.
7. W przypadku, kiedy dojdzie do sytuacji skutkującej wydłużeniem realizacji zamówienia, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, wskazując przyczynę wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określając nowy termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
8. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie internetowym Muzeum są cenami brutto, określonymi w polskich złotych.
9. Oferta sklepu internetowego dostępna jest tylko na terenie Polski.


III. DOSTAWA

1. Klient ma do wyboru 2 sposoby odbioru towaru:
za pośrednictwem Poczty Polskiej,
za pośrednictwem wybranej przez Muzeum firmy spedycyjnej,
2. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. Szczegółowy cennik dostępny jest w punkcie V. Wysyłka

IV. REKLAMACJE

 
1. Jeżeli Klient nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad towarów mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
2. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
3. Reklamacje – w tym w szczególności roszczenia o naprawę albo wymianę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ustępie 2, o ile istnieją, a ustawa ta ma zastosowanie – należy składać w formie pisemnej pod adresem: sklepmuzeum@muzeum.stalowawola.pl lub na adres siedziby Właściciela tj. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
4. W reklamacji należy opisać wadę produktu względnie jego niezgodność z umową. Towar powinien zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją.
5. Przesłanie towaru przez Klienta z powrotem następuje na koszt Właściciela.

V. WYSYŁKA
1. Klient ma do wyboru dwa sposoby wysyłki, które uzależnione są od wagi zamówionych towarów: 

 

Poczta Polska 

Waga (kg)

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

Przesyłka priorytetowa

10,00 zł

14,00 zł

20,00 zł

26,00 zł

40,00 zł

 

Firma kurierska wybrana przez muzeum

Waga (kg)

Do 15 kg

Kurier (przedpłata)

30 zł

2. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.
3. Wszystkie nasze publikacje można jednak nabyć również w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w godzinach otwarcia Muzeum.

VI.  PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-4. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: sklepmuzeum@muzeum.stalowawola.pl lub na adres siedziby Właściciela tj. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
3. Dla dochowania terminu z ust. 2 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia należność zostanie zwrócona drogą przelewu bankowego na konto wskazane przez Klienta.
5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz Właściciela podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu
6. Klient ponosi koszt odesłania towaru do sklepu.
7. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.
UWAGA: sprawdź zawartość przesyłki w obecności dostarczającej osoby! Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
3. Wszystkie dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w celach marketingowych, statystycznych oraz w celu polepszania jakości usług. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych. Udostępnianie swoich danych osobowych jest dobrowolne, Klient korzystający z usług Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz. 883 z późn. Zm.).
4. Złożenie zamówienia, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. W razie pytań wątpliwości  prosimy o kontakt: sklepmuzeum@muzeum.stalowawola.pl
Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Bestsellery
Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne
Grzegorz Rosiński. Mistrz ilustracji i komiksu
Stefan Norblin (1892-1952). Artysta ...
Przewodnik po dawnej Stalowej Woli
Julian Fałat; Anna Król
Monika Bartoszek,"Alfons Karpiński 1875 - 1961 ...
Alfons Karpiński(1875-1961). Katalog zbiorów
I wojna światowa nad Sanem
Matki, żony i... traktorzystki - katalog wystawy
Miasto Stalowa Wola. Unikatowy zespół ...
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Klient
()
 online.