Ogrody Krasiczyn, fot. Adam Krzykwa Ogrody Krasiczyn, fot. Adam Krzykwa

Stalowa Wola na Szlakach Historycznych

4.08.2016 - 17.02.2017 , przed budynkiem Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. Popiełuszki dostępna jest nowa wystawa plenerowa.

Zaprezentowano na niej fotografie przedstawiające cztery turystyczne szlaki historyczne przebiegające przez nasze miasto. Organizatorem dwóch z nich jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, dwa pozostałe powstały przy znaczącym udziale Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Szlak Architektury Drewnianej ma na celu ocalenie od zapomnienia zabytków architektury, kultury i sztuki ludowej. Na Podkarpaciu podzielony jest on na dziewięć tras i obejmuje 127 drewnianych obiektów architektonicznych; znajdują się wśród nich unikatowe cerkwie i kościoły, urokliwe dworki i pałacyki, kapliczki, karczmy czy leśniczówki. Szlak wiedzie również do skansenów, w których zgromadzono wiele pradawnych wiejskich chałup, budynków charakterystycznych dla zabudowy małomiasteczkowej oraz budowli z kręgu zabytkowej techniki, takich jak np. wiatraki. Wiele z obiektów znajdujących się na Szlaku figuruje w międzynarodowym spisie zabytków UNESCO. Pośród wyróżnionych na Szlaku obiektów znalazł się stalowowolski kościół św. Floriana.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich został wytyczony na terenach południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji; początek ma w Stalowej Woli (gdzie zachował się „Zamek Lubomirskich”, klasztor kapucynów i park z zabudową podworską), zaś kończy się w Wiśniczu, łącząc kilka gniazd rodowych magnackiej rodziny. Spośród wyeksponowanych miejscowości, dwanaście, z zachowanymi rezydencjami lub fundacjami magnackiej rodziny, zaliczonych zostało do gniazd rodowych, a pozostałe określono jako ważniejsze miejscowości położone na szlaku, godne zainteresowania ze względu na związki z Lubomirskimi (choć nie zachowały się tam znaczące ślady ich działalności) lub inne walory historyczne i krajoznawcze. Charakterystyka Szlaku sprawia, iż bez względu na to czy zwiedzany jest on w całości, we fragmentach znajdujących się w poszczególnych krajach, czy też w formie np. weekendowych wypadów do pobliskich miejscowości, nie traci na swej atrakcyjności. Coś ciekawego dla siebie mogą znaleźć zarówno miłośnicy historii, architektury, sztuki czy kultury, jak i wielbiciele natury i piękna krajobrazu, pasjonaci zafascynowani poznawaniem uroków zróżnicowanych krain geograficznych czy ich przyrody.

Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych tworzą 33 obiekty rozsiane po całym Podkarpaciu. Wśród nich rozwadowski „Zamek Lubomirskich” ze swym ogrodem. Założeniem organizatorów było połączenie powszechnie znanych atrakcji turystycznych, takich jak Łańcut czy Krasiczyn, z miejscami nieznanymi przeciętnemu turyście, jak Żarnowiec, Kombornia czy Dubiecko.

W krajobrazie kulturowym województwa podkarpackiego szczególne miejsce zajmują bowiem otoczone imponującymi ogrodami historycznymi słynne rezydencje oraz równie interesujące, chociaż skromniejsze dwory szlacheckie. Niepowtarzalne założenia ogrodowo-parkowe zachęcają do spacerów i wypoczynku. Dla wygody zwiedzających stworzone zostały cztery trasy, w czterech różnych częściach regionu. Szlak oferuje także królewskie noclegi, dworską kuchnię, możliwość poznawania fascynującej historii, a także niezapomniane wrażenia estetyczne związane ze wspaniałością oglądanej architektury, pięknem przyrody i urokiem zabytków.

Szlak Architektury Art Deco wytyczony z inicjatywy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli obejmuje dwa miasta – Lwów i Stalową Wolę.

Projekt ten stanowi propozycję skierowaną przede wszystkim do fascynatów przedwojennej architektury i sztuki użytkowej. Jego celem było wydobycie z cienia ciekawych architektonicznie obiektów z początków XX wieku, bardzo często niedostrzeganych wśród bogactwa zabytków architektury galicyjskiej metropolii, a także zwrócenie uwagi na urbanistyczno-architektoniczną unikatowość jednolitej stylowo przedwojennej zabudowy sztandarowej inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Stalowej Woli wyróżniono wzniesione przed wojną przed wojną modernistyczne gmachy oraz ich wnętrza.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj