Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy

Przez cztery wieki aktywnej obecności w dziejach Rzeczpospolitej, potężny magnacki ród Lubomirskich pozostawił swój trwały ślad w jej historii.

Piastując najwyższe godności wpływali na losy ojczyzny, wykazywali się patriotyzmem i męstwem biorąc udział w wielu wojennych kampaniach, zarządzając majątkami własnymi i królewskimi wpływali na rozwój gospodarczy kraju, byli mecenasami nauki i sztuki, wspierali artystów i gromadzili ich dzieła. Ród Lubomirskich dał Polsce polityków, wodzów, żołnierzy, mecenasów, filantropów, literatów, naukowców i artystów.

Muzeum Regionalne mieści się dziś w jednej z dawnych siedzib rodu Lubomirskich

Założeniem wystawy jest przypomnienie roli, jaką odegrali w historii Polski przedstawiciele rodu Lubomirskich, tym razem nie jako wodzowie i politycy, ale arystokratyczni miłośnicy i mecenasi sztuki, wywierający znaczący wpływ na rozwój kulturalny kraju. Skoncentrowano się przy tym na przeworskiej linii rodowej, lecz zostanie ona zaprezentowana na tle znamienitych przedstawicieli rodziny na przestrzeni wieków.

Nie przypadkiem właśnie linia przeworska została wyeksponowana. To bowiem książę Henryk Lubomirski z Przeworska był fundatorem Muzeum im. Książąt Lubomirskich, wchodzącego w skład Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Jego inicjatywę kontynuował syn i kolejni przedstawiciele rodu.

Wielkim walorem niniejszej wystawy jest właśnie fakt, iż pojawią się na niej eksponaty pochodzące wyłącznie ze zbiorów lwowskich (Lwowskie Muzeum Historyczne, Lwowska Galeria Sztuki, Lwowskie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego). Eksponaty te w większości należały niegdyś do Muzeum im. Książąt Lubomirskich.

Znajdzie się wśród nich galeria kilkunastu portretów Lubomirskich, pędzla m.in. Henryka Rodakowskiego, Józefa Grassiego czy Jana Chrzciciela Lampiego, a także graficzne wizerunki magnackich siedzib.

Zbiór kilkudziesięciu militariów nawiązuje zarówno do rycerskiej tradycji rodu, jak i myśliwskich oraz kolekcjonerskich pasji Lubomirskich.

Oprócz tego na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty, które stanowiły elementy wyposażenia wnętrz arystokratycznych siedzib (tkaniny dekoracyjne, zastawa stołowa, przedmioty użytkowe, ozdoby), a także stroje. Ekspozycja zawiera również fragmenty kolekcji: porcelany, zegarów, wachlarzy, tabakierek, głównie z dawnego Muzeum im. ks. Lubomirskich we Lwowie. Wiele eksponatów prezentuje sztukę Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Ciekawostką jest pasmo włosów Napoleona, przechowane w przeszklonym puzderku, echo romantycznej mody na zbieranie tego rodzaju pamiątek po osobach bliskich lub ważnych. Zabytki pochodzą zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich oraz Azji, z okresu od XVI do początków XX wieku.

Wystawie towarzyszy katalog naukowy pod redakcja drą Kazimierza Kuczmana, w wersji polskiej i ukraińskiej. Opracowane zostały lekcje muzealne, także wersji multimedialnej oraz wycieczkowa edukacja regionalna przybliżająca dzieje rodu Lubomirskich. Wystawa jest jednym z elementów projektu pt. Festiwal Lubomirskich, realizowanego w ramach Narodowego Programu dla Polski - Fundusz Małych Projektów pod patronatem Unii Europejskiej.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj