Pan Tomasz Wasielewski - usuwanie barier architektonicznych, fot. MR Pan Tomasz Wasielewski - usuwanie barier architektonicznych, fot. MR

Gość niepełnosprawny w muzeum

 

Dostępność architektoniczna:

wek

 

oko

 

Dostępność edukacyjna:

dostpno

 

wek

 

oko

 

ucho

 

int