Fot. muzeum: Andrzej Tomczyk Fot. muzeum: Andrzej Tomczyk

Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

logotypy_okok

Tytuł projektu:

Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

Główny cel projektu stanowi:

Podniesienie atrakcyjności regionu oraz zwiększenie dostępności do zasobów kultury poprzez rewaloryzację modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 17 na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 

Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17

Wartość Projektu – 26 272 492,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 16 716 149,03 PLN


W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku byłych warsztatów szkolnych.

Ta część zadania została zrealizowana przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. W ramach prac przystosowano budynek byłych warsztatów szkolnych do nowej funkcji, a mianowicie siedziby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przedstawia największy w dziejach Polski zryw gospodarczy. Jest to historia nie tylko uprzemysłowienia kraju, ale też rozwoju architektury modernizmu i sztuki art déco. Oprócz czynników gospodarczych w muzeum przedstawiono rozwój życia społecznego – integrację społeczeństwa II RP, podniesienie poziomu życia ludności, a przede wszystkim pomysłowość, pracowitość, innowacyjność i dążenie do celu, które mogą stanowić przykład dla współczesnych.

Na ekspozycji stałej przedstawiono też historię „perły COP-u” – Stalowej Woli – miasta, które powstało wówczas od podstaw.

Prace konserwatorskie w budynku wykonano zgodnie z projektem Pracowni Projektowej F11 z Krakowa, który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Tarnobrzegu. Obiektowi przywrócono świetność, podkreślając jego walory architektoniczne i industrialny charakter.

 

2. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum również zostało wykonane przez ww. firmę ZRB Józef Bajek. Obejmowało ono przygotowanie terenów zielonych, parkingu, chodników, oświetlenia zewnętrznego oraz podświetlanej fontanny czynnej w okresie wiosenno-letnim.

 

3. Budowa wystawy stałej

Budową wystawy stałej zajęło się wyłonione w przetargu nieograniczonym Konsorcjum: Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch i New Amsterdam Sp. z o.o. Przestrzeń wystawiennicza podzielona jest na trzy części:

  1. Wystawę główną pn. „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” poświęcono historii COP-u. Oprócz przedstawienia historii „polskiego cudu gospodarczego” lat 30-tych XX wieku mamy okazję poznać najważniejsze postaci związane z polską nauką – nie tylko z dwudziestolecia międzywojennego. Ekspozycja podzielona jest na moduły przedstawiające najważniejsze tematy związane z COP-em: rozwój przemysłu, wynalazki, rozwój transportu. Jedna z części mówi o architekturze i życiu społecznym. Każdy moduł składa się z kilku przestrzeni o różnym charakterze: ekspozytorów z zabytkami, stanowisk interaktywnych – również takich wymagających aktywności fizycznej, stanowisk multimedialnych z aplikacjami quizzowymi, aplikacjami poszerzającymi wiedzę, a także stref dla dzieci.
  2. Wystawa „Miasto dla dzieci” to przestrzeń podzielona na dwa moduły: „Miasto budujemy” i „Miasto – odtwarzamy”. W obu przestrzeniach służących do nauki przez zabawę, dzieci mogą poznać działanie np. prostych narzędzi, zasady budowy miast lub wcielić się w wykonawcę jednego z wielu przedwojennych zawodów.
  3. Przestrzeń zagadek Tu czeka na zwiedzających niezwykła przygoda – poprzez rozwiązanie różnorodnych zadań poznajemy historię jednego z ciekawszych epizodów z działalności konspiracji w Stalowej Woli w czasie II wojny światowej.
  4. Konserwacja i digitalizacja muzealiów

 W ramach zadania wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma NOX Wojciech Szkodlarski wykonała konserwację 20 zabytków techniki – przedwojennych obrabiarek, które zakupiono niegdyś na potrzeby powstających Zakładów Południowych. Można je obejrzeć w Muzeum.

Digitalizacji poddano 100 zabytków związanych z historią Centralnego Okręgu Przemysłowego – są to m.in. maszyny, meble i dokumenty. Zadanie wykonała firma Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska wyłoniona w ramach zapytania ofertowego.

Efekty prac digitalizacyjnych można zobaczyć na stronie: https://zbiory.muzeum.stalowawola.pl/

 

 

 

projekty

Szkolenie pn. Na ścieżce turystycznej. Przystanki naszej historii. Ekopunkty informacji o lokalnym...

 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza 2 grudnia 2023 r. na szkolenie w muzeum i w
...

PRZYSTANKI NASZEJ HISTORII Ekopunkty informacji o lokalnym dziedzictwie" w projekcie pt. Modelowe Ro...

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wdraża projekt, którego efektem będzie powstanie atrakcyjnej ś ...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu ...

Zakończenie remontu i otwarcie nowej wystawy w Galerii Alfonsa Karpińskiego Piąty etap rewaloryz ...
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj