Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

logotypy_wazne

Projekt „Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego”, którego partnerem Wiodącym jest Wołyńska rada Obwodowa, a Beneficjentami – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Centrum Regionalnych Inicjatyw z Wołynia – jest realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Terytorialnie projekt obejmuje województwo podkarpackie i obwód wołyński. Zadaniem, jakie stawiają sobie partnerzy projektu, jest promocja kultury lokalnej oraz zachowanie historycznego dziedzictwa. Muzea odgrywają tu ważną rolę jako platforma do budowania historycznej pamięci, narodowej tożsamości oraz poznawania kulturowego i historycznego krajobrazu innych krajów.

Głównym celem projektu jest przekształcenie transgranicznego regionu Wołyńsko-Podkarpackiego w wysokiej jakości obszar turystyczny, będący konkurencyjnym i dobrze znanym miejscem, dzięki ustanowieniu skutecznego dialogu międzykulturowego między muzeami. Efektem zwiększenia atrakcyjności muzeów będzie wzrost liczby gości odwiedzających wystawy, korzystających z muzealnej oferty naukowej i edukacyjnej.

Jednym z kluczowych produktów inicjatywy ma być poprawa dostępności muzeów dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego współpraca transgraniczna uważana jest przez ukraińskich partnerów za niezwykle istotną. 

W ramach projektu powstanie trójjęzyczna strona internetowa Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego (wersja ukraińska, polska i angielska), zostanie opublikowany trójjęzyczny katalog zawierający skarby dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza ukraińsko-polskiego z kolekcji Muzeum Wołyńskiego i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wyprodukowane zostaną dwa filmy promocyjne o partnerskich muzeach (w języku ukraińskim i polskim, z angielskimi napisami). W trakcie realizacji projektu, w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku zostanie zaprezentowana wystawa „Sztuka dla wszystkich. Porcelana”, stanowiąca prezentację ceramiki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Wystawa będzie dostosowana dla zwiedzających m.in. z dysfunkcjami wzroku.

Zaplanowano również w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i na Ukrainie wspólne eventy, tj. szkolenia i warsztaty. Do poprowadzenia szkoleń i warsztatów zaproszeni zostaną eksperci posiadający doświadczenie w zakresie dostarczania wiedzy i rozwijania umiejętności dostosowywania wystaw dla osób z niepełnosprawnościami, a także tworzenia i wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych. Część warsztatowa będzie poświęcona najlepszym praktykom stosowania nowych podejść do organizowania działań wystawienniczych. Podczas wizyty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli muzealnicy poznają również tajniki marketingu i promocji muzeów. Działania szkoleniowe dla personelu przyczynią się do zwiększenia jego zdolności do lepszego promowania i reklamowania swoich muzeów oraz podwyższenia poziomu usług. W ostatnim kwartale realizacji projektu w Łucku zorganizowana zostanie konferencja  dla personelu partnerskich placówek.

Zakładanym efektem realizacji projektu ma być poprawa wizerunku pogranicza ukraińsko-polskiego, następująca w procesie promocji dziedzictwa kulturowego; zaspokojenie potrzeb odwiedzających muzeum osób w różnym wieku i różnych kategorii; zwiększenie rodzaju oraz jakości usług turystycznych na pograniczu polsko-ukraińskim; poprawa dostępności i atrakcyjności muzeów na obszarze Programu; podniesienie zdolności personelu muzeów do świadczenia usług lepszej jakości dla osób z niepełnosprawnościami, zacieśnienie kontaktów i współpracy pomiędzy muzeami sąsiadujących krajów; poprawa instytucjonalnych zdolności partnerskich muzeów na polu kultury i turystyki. Wzrost liczby odwiedzających muzea powinien przynieść partnerom po obu stronach granicy także korzyści gospodarcze. Dzięki waloryzacji zasobów kulturowych i historycznych transgraniczna przestrzeń dialogu międzykulturowego zostanie rozszerzona. Przyczyni się to do usunięcia istniejących uprzedzeń oraz lepszego zrozumienia między narodami i poznawania nawzajem swojej kultury.

 

 

SZKOLENIA / LIPIEC 2022

FOTORELACJA

FILM ZREALIZOWANY PRZEZ MIASTO STALOWA WOLA

 

SZKOLENIA / PAŹDZIERNIK 2022

FOTORELACJA

FILM ZREALIZOWANY PRZEZ TVK STELLA

FILM ZREALIZOWANY PRZEZ MIASTO STALOWA WOLA

 

FILMY POWSTAŁE W RAMACH PROJEKTU

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze

 

PLENER MALARSKI

FOTORELACJA

 

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

FOTORELACJA

 

Bez_nazwy-01

projekty

Szkolenie pn. Na ścieżce turystycznej. Przystanki naszej historii. Ekopunkty informacji o lokalnym...

 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza 2 grudnia 2023 r. na szkolenie w muzeum i w
...

PRZYSTANKI NASZEJ HISTORII Ekopunkty informacji o lokalnym dziedzictwie" w projekcie pt. Modelowe Ro...

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wdraża projekt, którego efektem będzie powstanie atrakcyjnej ś ...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu ...

Zakończenie remontu i otwarcie nowej wystawy w Galerii Alfonsa Karpińskiego Piąty etap rewaloryz ...
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj