Oferta edukacyjna „Poznaj najstarsze dzielnice Stalowej Woli - Rozwadów i Charzewice”

 • data:
 • kurator:
 • inne:
 • nieco dłuższy tekst:
 • Drukuj
 • E-mail

 

POCZĄTKI MIASTA I JEGO WŁAŚCICIELE

Lekcje

Nauki dawne - Heraldyka

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu heraldyki, poznają budowę herbu (godła, kolory herbowe, legendy z nimi związane). Poznając herby Rozwadowa oraz rodów nim władających, zdobywają wiedzę na temat początków dawnego miasta.

Blaski i cienie pałacowych komnat. Dzieje rodu Lubomirskich

Magnateria odegrała znaczącą, choć nie zawsze chlubną rolę w dziejach Rzeczpospolitej. Wśród tej warstwy społecznej pojawiały się osoby gotowe do wielkich poświęceń dla ojczyzny, jak i takie, które wykorzystywały swą uprzywilejowaną pozycję dla własnych korzyści. Tajemnice magnackich pałaców pozwolą odkryć zajęcia przybliżające dzieje książęcego rodu. Przedstawienie rozkwitu warstw uprzywilejowanych w Polsce i scen z życia magnaterii, na podstawie dziejów rodu Lubomirskich. Rola odegrana w historii Polski i regionu, wielkie dzieła, nieznane fakty, niezwykłe postacie.

 

Warsztaty muzealne

Listy piórem pisane 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami dawnej epistolografii ucząc się staropolskiej kaligrafii i prawideł pisania listów, sposobów ich pieczętowania i poznając materiały do tego używane. Towarzyszyć temu będą ćwiczenia w pisaniu stalówką, a nawet gęsim piórem, tworzenia pism oraz nakładania pieczęci.

 

Wycieczki

Śladami rodu Lubomirskich


ZABUDOWA MIASTA I JEJ HISTORIA

Warsztaty plastyczne

Szkłem malowane - Witraże

Dowiemy się, czym jest witraż. Omówimy technikę wykonania, przypomnimy te oglądane w świątyni, stworzone przez Adama Stalony-Dobrzańskiego. Częścią zajęć będzie projekcja filmu o witrażach i polichromiach z Fary oraz o ich autorze. Zainspirowani dziełami artysty, wykonamy własne witraże, wykorzystując do tego żelowe farby. 


Wycieczki

Rozwadów – z wielkiej historii małego miasteczka

Historia i sztuka – kościół farny w Rozwadowie

Kapucyni w Rozwadowie – kościół i klasztor

 Rozwadowska Gra Staromiejska

To propozycja aktywnego odkrywania historii Rozwadowa - najstarszej dzielnicy Stalowej Woli. Specjalnie opracowana karta z pytaniami, zagadkami oraz planem pomoże odszukać obiekty ważne historycznie, miejsca, w których czas dawno się zatrzymał. Dwa rodzaje pytań o zróżnicowanym stopniu trudności umożliwią sprawdzenie swej wiedzy każdemu, zaś osoby, które wykażą się dogłębną znajomością tematu lub umiejętnością pozyskiwania dodatkowych informacji mogą otrzymać tytuł SuperGracza. (Propozycja przeznaczona do samodzielnego grania, darmowe karty do pobrania w kasie Muzeum)

 

MIESZKAŃCY I ICH ZWYCZAJE

Lekcje

Od rabinów do cadyków – Żydzi w Polsce i Rozwadowie

Mimo wielowiekowego sąsiedztwa ludności chrześcijańskiej i żydowskiej na ziemiach polskich i dzielenia historycznych losów, wiedza na temat obyczajowości obu kultur, związków i odmienności wymaga uzupełnienia. Zajęcia mogą stanowić ważny krok w tym kierunku. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna lub opcjonalnie warsztaty pisma hebrajskiego.

 

Wycieczki

W  świecie rabinów i cadyków – śladami rozwadowskich Żydów

Podczas wycieczki przejdziemy ulicami Rozwadowa, odszukamy miejsca oraz budynki związane z jego dawnymi mieszkańcami pochodzenia żydowskiego. Dowiemy się, czym społeczność żydowska się zajmowała, jakie panowały zwyczaje, w jakich relacjach pozostawali ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami. Wycieczka stanowi uzupełnienie lekcji na ekspozycji.

 

ECHA WOJEN

Wycieczki

Wśród huku armat – I i II wojna światowa w regionie

Rozwadów w powstaniach – polskie zrywy narodowe 1831-64


OGRODY Z HISTORIĄ

Warsztaty

Przyroda i historia w obiektywie

Warsztaty fotograficzne, będą nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej z dziedziny fotografii, ale także sposobnością do utrwalenia pomników przyrody i miejsc historycznych, znaczących dla naszego regionu.

 

Wycieczki

Podworski park w Charzewicach - wycieczka przyrodniczo - historyczna


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

·         Na ofertę składają się lekcje, warsztaty muzealne czyli lekcje połączone z działaniami plastycznymi, grami, zeszytami ćwiczeń, animacjami, warsztaty plastyczne oraz wycieczki.

·         Oferta daje możliwość wzięcia udziału w jednych wybranych zajęciach lub kreatywnego łączenia lekcji z wycieczką lub warsztatami plastycznymi.

·         Istnieje możliwość dostosowania tematyki lekcji do zainteresowań odbiorcy lub programu szkolnego.

·         Jesteśmy otwarci i elastyczni, zakres tematyczny oraz merytoryczny lekcji dostosujemy do Państwa wymagań.

·         Program każdej z wycieczek może zostać zmodyfikowany i dostosowany do zainteresowań uczestników. Prowadzenie wycieczek: Marek Wiatrowicz; Szczegółowe informacje tel. 15 842 00 42

 Jak umówić się na zajęcia muzealne?

·         Lekcje i warsztaty plastyczne można zarezerwować telefonicznie

tel. 15 842 00 42, 15 844 85 56, 797 120 229

 • Zajęcia mogą się odbywać: od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum.
 • Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 60 do 90 min.

UWAGA!

 • Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!
 • W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.
 • Nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi.

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w plenerze oraz na wystawie stałej Stacja Rozwadów. Miedzy Lwowem a Krakowem (czynna od kwietnia 2016 r.).

 

Ceny:

lekcje - 6 zł

wycieczki - 4 zł

warsztaty plastyczne - 7 zł

dla szkół ponadpodstawowych

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj