Oferta edukacyjna do wystawy „Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława”

 • data:
 • kurator:
 • inne:
 • nieco dłuższy tekst:
 • Drukuj
 • E-mail

 Lekcje:

Bez pracy nie ma kołaczy. O życiu mieszkańców Pława 

W życiu dawnej wsi ogromną rolę odgrywała praca, która na gospodarstwie zaczynała się od wczesnego ranka a kończyła późnym wieczorem. Temat ciężkiej, owocnej dającej przetrwanie a czasem przymusowej pracy stanie się punktem wyjścia naszego spotkania, na którym poznamy aspekty wiejskiego życia na przykładzie Pława. Jego mieszkańcy, zajmujący się głównie rolnictwem, mieli również swój wkład w budowę Zakładów Południowych oraz nowo powstającego miasta. Opowiemy, jakie znaczenie dla wsi i jej mieszkańców miała budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ponad to przybliżymy życie społeczne, kulturalne i religijne mieszkańców dawnej wioski. Poznamy jej zabudowę: drewniane chałupy, budynki gospodarcze, kapliczki, tak charakterystyczne dla wiejskiego krajobrazu tamtych czasów.

W pławskim domu 

Dom to nie tylko budynek, miejsce dające schronienie. W literaturze polskiej znaczy coś więcej niż budynek, czasem nawet coś więcej niż rodzina. Utożsamiany bywa z małą ojczyzną i z tradycjami. To centrum rodzinnego życia, miejsce pracy oraz świętowania. W domu na świat przychodziły dzieci i tu żegnano się z bliskim w chwili ich śmierci. A jak wyglądało życie w Pławskim domu skupiającym pod swoim dachem wiele pokoleń? Podczas zajęć opowiemy o relacjach rodzinnych, podziale obowiązków, warunkach mieszkaniowych. Przybliżymy wybrane tradycje, zwyczaje związane z pracą i świętami w dawnej wsi. Nasze opowieści ubarwią wspomnienia mieszkańców Pława.   

Zanim powstała Stalowa Wola…

Lekcja przybliża uczniom zamierzchłą i mało znaną historię istniejącej kilkaset lat wsi Pławo, obok której w latach 30. XX w. wyrosła Stalowa Wola. Poznajemy genezę powstania, dzieje nadsańskiej wioski i losy jej mieszkańców na przestrzeni wieków. Zwiedzającym wystawę zostanie również przybliżona specyfika miejsca i sposób życia Pławian, w czasach gdy obok wyrastało nowoczesne miasto.

Architektura mojego miasta

Lekcja o tym jak zmieniała się architektura miast na przestrzeni XX w. na przykładzie wybranych miast COP-owskich i Stalowej Woli. Uczniowie dowiedzą się o dawnym budownictwie charakterystycznym dla dawnej wsi Pławo.

Dla dzieci ze szkół podstawowych proponujemy zajęcia w oparciu o makietę Zmieniam miasto.

Śladami Pława - wycieczka 

Pławo, jedna z najstarszych osad położonych nad Dolnym Sanem, dziś w świadomości wielu z nas to tylko jedna z dzielnic Stalowej Woli. Po dawnej wsi pozostało bowiem kilka domów, kapliczek, nieliczne ślady sieci dawnych uliczek, a gdzieniegdzie stary drzewostan…. Wraz z powstaniem i rozwojem wspomnianego miasta miejscowość, która została do niego  wchłonięta, jej zabudowa, tradycje i pamięć o mieszkańcach powoli się zaciera. Wycieczka stanowiąca uzupełnienie lekcji na ekspozycji Tutaj stał mój dom pozwoli nam odszukać miejsca (ślady) związane z Pławem i na nowo opowiedzieć historię o nim....

 

Warsztaty:

Moje miasto najlepsze na świecie 

Zajęcia odwołuje się do historii i tradycji miasta Stalowa Wola. Dzieci dowiedzą się czym jest „mała Ojczyzna” i co określamy tym mianem. Wspólnie z uczniami stworzymy MAPĘ MAŁEJ OJCZYZNY, na której wyszczególnimy wydarzenia, ludzi i miejsca, którzy są ważni dla naszego miasta.

Genealogie 

Zajęcia, podczas których nauczymy się, jak zrobić drzewo genealogiczne swojej rodziny. Uczniowie dowiedzą się o tym, jak można pozyskać informacje o swoich przodkach i gdzie je można odnaleźć.

W szkolnej ławie 

Na przestrzeni ostatnich 100 lat szkoła w Polsce bardzo się zmieniła. Współczesne dzieci mają kolorowe, wytrzymałe plecaki i ładne ubrania, posługują się zmywalnymi długopisami, kalkulatorami i komputerami. A jak wyglądało życie ucznia na początku XX wieku? Na zajęciach nauczycie się posługiwać liczydłem, dowiecie się, czym jest kaligrafia, ale odkryjecie też wiele innych cech szkoły sprzed wieku. Spróbujemy przybliżyć również wiadomości na temat funkcjonowania szkoły w Pławie. W części warsztatowej dzieci i młodzież zapoznają się z zasadami dawnej kaligrafii. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia w pisaniu stalówką a nawet gęsim piórem.

W pracowni barwiarza 

Zajęcia rozpoczniemy na wystawie, gdzie dzieci poznają typowe stroje mieszkańców wsi regionu dolnosańskiego, swe tajemnice odkryją przed uczestnikami tkaniny, ornamenty zdobnicze, kolory. Temat barwienia nici i tkanin przez dawnych mieszkańców wsi stanie się punktem wyjścia do rozmowy o kolorze i naturalnych barwnikach, ale też symbolice barw i wzorów. Na zajęciach poznamy rośliny barwiarskie i wykonamy pracę plastyczną, wykorzystując min. stworzone przez siebie naturalne barwniki.

Spotkanie przy krośnie 

Od małego ziarnka do lnianego płótna. Historia uprawy, zbioru, przędzenia i tkania lnu przedstawiona zostanie w oparciu o wybrane eksponaty. Dowiecie się też, czym jest bidło, czółno czy przęślica. Praktyczną częścią zajęć będą warsztaty, podczas których przybliżymy technikę tkania oraz wykonamy na niewielkich krosnach oryginalną pamiątkę z naszego muzeum.

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI:

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

 • Zajęcia można zarezerwować telefonicznie pod nr. tel. 15 842 00 42 – lekcje; 797 120 229 – warsztaty.
 • Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
 • Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 45 min. do 90 min.

UWAGA!

 • Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!
 • W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.
 • Nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi.

Miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

Prowadzący lekcje i warsztaty muzealne: Dominika Zborowska, Beata Trybuła, Marek Wiatrowicz

WSTĘP WOLNY

 

Program zajęć spełnia ogólne i szczegółowe wymagania podstawy programowej:

Szkoła podstawowa:  kl. IV-VI j. polski: II.1, III.1, III.2, IV.2, IV.5, 2.2, 2.6, II.2.1, II.3.2, III.1.1.

dla szkół podstawowych (klasy 4-8)