Rada Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli działa Rada Muzeum. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad realizacją przez muzeum jego zadań określonych przez Ustawę o muzeach oraz ocenia działalność muzeum, na postawie sprawozdania rocznego z działalności a także opiniuje roczny plan jego działań. Członkowie Rady Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli są powoływani co 4 lata przez Radę Miejską w Stalowej Woli.

  • Drukuj
  • E-mail

 

Skład Rady Muzeum na lata 2016-2020:

 

Stanisław Cisek

prof. dr hab. Sylwester Czopek

ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski

Stanisław Kłapeć

prof. dr hab. Kazimierz Kuczman

Grzegorz Męciński

Mariusz Potasz

prof. Elżbieta Przesmycka

dr hab. Sławomir Toman

prof. dr hab. Anna Sieradzka

Andrzej Szpunar

Wit Karol Wojtowicz

 

 

W poprzednich kadencjach członkami Rady Muzeum byli:

w latach 2012-2015

Stanisław Cisek

prof. dr hab. Sylwester Czopek

ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski

Stanisław Kłapeć

prof. dr hab. Kazimierz Kuczman

Mariusz Potasz

dr Grażyna Stojak

dr hab. Sławomir Toman

prof. dr hab. Anna Sieradzka

Wit Karol Wojtowicz

Jacek Czech 

Marek Gruchota

 

w latach 2008-2011

ks. prof. Wilhelm Gaj-Piotrowski

prof. Sylwester Czopek

Stanisław Kłapeć

Elżbieta Koźmala

dr Kazimierz Kuczman

Mariusz Potasz

prof. Anna Sieradzka

dr Sławomir Toman

Andrzej Gargaś

Zbigniew Paszkiewicz

Dariusz Przytuła

Stanisław Cisek

 

w latach 2004-2007

  

Jacek Antonowicz

Stanisław Cisek

Jacek Czech

prof. dr hab. Sylwester Czopek

ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski

Stanisław Kłapeć

Jerzy Kozielewicz

dr Kazimierz Kuczman

Zbigniew Paszkiewicz

Artur Pychowski

dr Sławomir Toman

 

w latach 1999 – 2003

Jacek Antonowicz

Stanisław Cisek

dr hab. Sylwester Czopek

ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski

Ryszard Jaśkowski

prof. dr hab. Witold  Kołbuk

Stanisław Kłapeć

Jerzy Kozielewicz

Zbigniew Paszkiewicz

Artur Pychowski

dr Krzysztof Ruszel