Oferta edukacyjna "Wielka Wojna nad Dolnym Sanem" i "Młodzi dla Niepodległej"

  • Drukuj
  • E-mail

NOWA OFERTA EDUKACYJNA

MODUŁ I

WIELKA WOJNA NAD DOLNYM SANEM (10.11.2018 – 10.02.2019)

W setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości przypominamy wydarzenia, które przyczyniły się do zrzucenia jarzma zaborców. Wystawa pokazuje zaangażowanie i poświęcenie dowódców, żołnierzy zaborczych armii, legionistów i mieszkańców Dolnego Nadsania w odzyskanie niepodległości w 1918 r. i późniejszą odbudowę kraju. W poszczególnych jej częściach zaprezentowane zostało typowe uzbrojenie piechura i kawalerzysty, broń strzelecką i białą obu stron konfliktu. Historycznym artefaktom towarzyszyć będą materiały ilustracyjne w postaci ówczesnych dzieł sztuki oraz unikatowe fotografie, ale także zrujnowanych nadsańskich miejscowości. Na ekspozycji znajdują się także  dokumenty i pamiątki patriotyczne związane z sylwetką Józefa Piłsudskiego i odzyskaniem niepodległości. Wystawa ma też na celu wzbogacenie stanu wiedzy o życiu i śmierci żołnierzy oraz ukazanie materialnego wymiaru pozostałości po nich. Na kolejną część wystawy składa się historia Legionów Polskich, a szczególnie legionistów z regionu nadsańskiego. Składają się na nią przede wszystkim militaria, odznaczenia, druki ulotne, fotografie i biogramy legionistów. Istotnym elementem ekspozycji jest przybliżenie twórczości artystycznej legionów: pieśni i utworów poetyckich, które towarzyszyły żołnierzom w ich drodze do wolności i stały się swoistą kroniką bojów legionowych, a które weszły do kanonu twórczości patriotycznej. Narrację wzbogacą stanowiska filmowe, odsłuchowe i multimedialne.

Kuratorki: Aneta Garanty, Monika Kuraś

 

MODUŁ II

MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ (10.11.2018 – 18.11.2018 i 08.01.2019 – 10.02.2019)

Wystawa prezentuje wybrane postawy młodego pokolenia Polaków w ostatnich dekadach zaborów. Zwraca uwagę na zaangażowanie polskiej młodzieży w wysiłki całego narodu na rzecz odzyskania niepodległego państwa. Adresowana głównie do młodego odbiorcy omawia kilka wiodących działań ich rówieśników z przełomu XIX i XX wieku: działalność studencką (Związek Młodzieży Polskiej „Zet”), kulturę fizyczną (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”), ruch skautowy i harcerski, aktywność w organizacjach paramilitarnych (Związek Strzelecki, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe). Treść oraz ikonografia wystawy uwzględnia wątki regionalne. Osadzona w szerszym kontekście walk o niepodległość staje się pomocnym narzędziem edukacyjnym w omówieniu dziejowego sukcesu 1918 roku oraz popularyzowaniu dziedzictwa regionalnego i narodowego.

Autorzy wystawy: Irena Kozimala, Jacek Magdoń (IPN O/Rzeszów), Agnieszka Mirkiewicz, Mateusz Werner (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).

Scenariusz i koncepcja: Mateusz Werner.

Projekt graficzny i skład: Krzysztof Kapłon (IPN O/Rzeszów).

Organizatorem wystawy „Młodzi dla Niepodległej” jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Lekcje:

MODUŁ I – Wielka Wojna nad Dolnym Sanem

Lekcje:

ŻOŁNIERZ, LEGIONISTA

(przedszkola, klasy I–IV szkoły podstawowej)

Kim był Józef Piłsudski? Co to były legiony? Jakimi cechami powinien wyróżniać się żołnierz?  Na te pytania odpowiemy podczas lekcji poświęconej I wojnie światowej. Wysłuchamy pieśni „My pierwsza brygada” a także porozmawiamy o naszym hymnie, fladze i godle narodowym. Pokażemy fotografie ówczesnego Rozwadowa, medale, monety i inne artefakty z czasów Wielkiej Wojny.

NADSAŃSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

(klasy V–VIII szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły średnie)

Podczas lekcji na wystawie uczniowie poznają ciekawe fakty i lokalną specyfikę działań wojennych w czasie tego wielkiego światowego konfliktu oraz ich odmienność od zmagań w innych częściach Europy. Uzyskają także informacje o działalności organizacji niepodległościowych w regionie i udziale tutejszych mieszkańców w narodowym czynie zbrojnym, dowiedzą się również w jaki sposób tworzyły się Legiony Polskie i jak kręte ścieżki prowadziły młodych ludzi, wiedzionych przez J. Piłsudskiego ku wolnej ojczyźnie.

 

MODUŁ II - Młodzi dla Niepodległej

Lekcje:

CO TO ZNACZY NIEPODLEGŁOŚĆ?

(przedszkola, klasy I–IV szkoły podstawowej)

Co to znaczy niepodległość? Kim są patrioci? Czy patriota to tylko ten, kto oddaje życie za ojczyznę? Czy dzisiaj łatwo być patriotą? W czasie zajęć na wystawie postaramy się wspólne odpowiedzieć na powyższe pytania. Posłuchamy historii o tym, jak nasi przodkowie walczyli o wolność by nam żyło się lepiej. Przypomnimy sobie, jak wyglądają polskie symbole narodowe i wspólnie poszukamy ich na wystawie.

MŁODZIEŃCZE SNY O NIEPODLEGŁOŚCI

(klasy V–VIII szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły średnie)

O czym marzył każdy młody Polak, nastolatek taki jak Ty, żyjący na ziemi polskiej zniewolonej przez zaborców? Jakie wartości były dla niego najważniejsze? Wystawa „Młodzi dla Niepodległej” pobudza do refleksji i przybliża historię organizacji młodzieżowych działających na przełomie XIX i XX wieku, takich jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Młodzieży Polskiej „Zet” czy Związek Strzelecki. Po zapoznaniu z treściami prezentowanymi na wystawie przeprowadzimy quiz historyczny, dzięki któremu pogłębimy i sprawdzimy wiedzę o okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej oraz o drogach młodych Polaków do odzyskania niepodległego państwa.

DEBATA OKSFORDZKA

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie oraz Urząd Województwa Podkarpackiego zapraszają uczniów szkół średnich i nauczycieli historii do wieloetapowej współpracy, której efektem będzie debata oksfordzka z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała i niekonwencjonalna metoda pogłębiania wiedzy, rozwoju umiejętności analizowania faktów i wyciągania wniosków.

Informacje i zapisy – Marek Wiatrowicz, tel. 15 842 00 42.

(Ilość miejsc ograniczona, o możliwości wzięcia udziału w debacie decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Warsztaty:

MEDALE ZA ODWAGĘ

(przedszkola)

W wyrazie uznania za bohaterskie czyny żołnierze odznaczani są medalami i orderami. Przyjmują one różne kształty i kolory, mogą być także okraszone różnymi sentencjami. Zazwyczaj wszystkie elementy medalu mają znaczenie symboliczne. Po obejrzeniu przykładów odznaczeń zgromadzonych na wystawie uczestnicy warsztatów wykonają medale za odwagę według własnego pomysłu.

ŻOŁNIERZ I JEGO MUNDUR

(przedszkola)

Czy wiecie jak wyglądał mundur legionisty z czasów I wojny światowej? Podczas warsztatów dzieci będą mogły zapoznać się z elementami munduru ówczesnego żołnierza oraz ułożyć i pokolorować puzzle z jego przedstawieniem.

BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA

(kl. I–VIII szkoły podstawowej)

Przed wybuchem I wojny światowej na ziemiach polskich biżuteria patriotyczna noszona była w celu wyrażania uczuć narodowych i postawy obywatelskiej wobec sytuacji zagrożenia ojczyzny. Często wykonywana była z miedzi lub innych metali. Obecnie biżuterię możemy wykonywać z różnych materiałów zachowując jej patriotyczny charakter. W trakcie zajęć uczestniczy wykonają biżuterię z modeliny.

POCZTÓWKA Z ROZWADOWA

(kl. IV–VIII szkoły podstawowej)

Podczas działań wojennych, bardziej niż w czasie pokoju, ludzie czekali na wiadomość od rodziny i bliskich im osób. Wiadomości te często przesyłane były na kawałkach tektury, papierze lub nawet korze drzew. Pocztówki zazwyczaj wykonywano samodzielnie, rysując i ozdabiając je, np. suszonymi kwiatami. Na wystawie znajduje się zbiór kartek pocztowych, stanowiących przykład tzw. sztuki okopowej i korespondencji wojennej. Uczestnicy warsztatów wykonają pocztówkę ozdobioną własnoręcznymi rysunkami z pomocą tuszu i stalówki.

NIEPODLEGŁOŚCIOWE ŻYCZENIA

(wszystkie grupy wiekowe)

Postawę patriotyczną kształtujemy w sobie od dziecka, często ucząc się jej od rodziców i dziadków. A gdyby do współczesnych nam tradycji dodać coś więcej i wysłać do bliskich życzenia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości? Uczestnicy warsztatów wykonają kartę okolicznościową w barwach biało–czerwonych techniką quillingu. Będzie to nasza autorska praca z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Poziom trudności zajęć dostosujemy do możliwości i sprawności manualnej uczestników – dzieci młodsze wykonają motyw kwiatowy, starsi uczestnicy – orła w koronie.

PĄKI BIAŁYCH RÓŻ

(kl. IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły średnie)

By dodać otuchy żołnierzom walczącym o niepodległość podczas I wojny światowej powstało wiele pieśni wojskowych nazywanych również pieśniami żołnierskimi. Są to między innymi „Pierwsza Brygada”, „Hej, hej ułani”, „Przybyli ułani pod okienko”. Utwory te popularne były dzięki uniwersalnemu miłosno–patriotycznemu przesłaniu. Przykładem takiej pieśni jest również utwór pt. „Rozkwitały pąki białych róż”. Po zwiedzeniu wystawy i zapoznaniu z treścią wspomnianego utworu, uczestniczy wykonają białą różę z foamiranu.

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

  • Zajęcia można zarezerwować telefonicznie pod nr tel.: 15 842 00 42 oraz 797 120 229.
  • Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

WAŻNE INFORMACJE!

  • Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!
  • W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.
  • Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.
  • Oferta edukacyjna adresowana jest również (wybrane lekcje i warsztaty) do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, klas integracyjnych oraz osób niepełnosprawnych.
  • Istnieje możliwość dostosowania treści zajęć do indywidualnych potrzeb odbiorców (po uprzednim ustaleniu z prowadzącym).

 

Miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

Prowadzący: Anita Ryba, Katarzyna Pająk, Katarzyna Żylińska-Łuc, Marek Wiatrowicz, Beata Trybuła

Ceny: lekcje – 6 zł, warsztat – 7zł

Przedszkola i klasy I szkoły podstawowej: lekcje – wstęp wolny, warsztat – 4 zł

Osoby z niepełnosprawnością – wstęp bezpłatny

Wystawa „Młodzi dla Niepodległej” – wstęp bezpłatny

 

Program realizuje założenia podstawy programowej:

Przedszkola: I.7; III.2; III.4; III.8; III.9; IV.2; IV.3; IV.8.

Szkoły podstawowe, klasy I–III: ed. polonistyczna: 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.2; ed. społeczna: 1.1; 1.4; 1.7; 2.2; 2.7; ed. plastyczna: 2.1; 2.3; 3.1, 3.3; ed. muzyczna: 1.5; 1.6; 1.7; 2.3; 2.5.

Szkoły podstawowe, klasy IV–VIII: j. polski (wym. ogólne): I 1.–7.; II 1.–2.; III 7.; IV 1.; j. polski (wym. szczegółowe dla klas IV–VI): I 1.18–1.20; I 2.11; IV 8.; j. polski (wym. szczegółowe dla klas VII–VIII): I 2.3; IV 3.; historia (wym. ogólne): I 1.; I 3.; I 5.; historia (wym. szczegółowe dla klasy IV): I 1.; I 2.; II 1.; II 3.; IV 12.; historia (wym. szczegółowe dla klas V–VIII): XXV 1.–5.; XXVI 1.–3.; XXVII 1.–3.; wiedza o społeczeństwie (wym. ogólne) III 5.; wiedza o społeczeństwie (wym. szczegółowe) VIII 3.; muzyka (wym. szczegółowe) I 1.1A; I 4.1C; plastyka (wym. ogólne) 3; plastyka (wym. szczegółowe) III 1.

Gimnazjum: historia (wym. szczegółowe) XXXVII 1.–2.; XXXIX 1.–3.

Szkoły ponadgimnazjalne: historia (wym. szczegółowe dla poziomu podstawowego): XXXVII 1.–5.; XXXVIII 1.–4.; historia (wym. szczegółowe dla poziomu rozszerzonego): XXXVII 1.–4.; XXXVIII 1.–5.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj